Geeft de vertrouwenspersoon informatie uit de gesprekken met melders door aan de werkgever?

Nee, tenzij de melder daar expliciet mee akkoord gaat.  In het jaarverslag wordt wel een totaal overzicht gegeven van meldingen, maar dit mag niet herleidbaar zijn tot bepaalde personen.

Dit wordt als één van de basis principes uitgelegd in de opleidingen tot vertrouwenspersoon van Merlijn. O.a. in de basisopleiding tot vertrouwenspersoon.