Update uw mediationvaardigheden

Oefenen onder begeleiding van een ervaren mediator

U bent op zoek naar meer stevigheid, meer vertrouwen, persoonlijke tips of u wilt andere invalshoeken ter inspiratie maar u wilt in ieder geval leren door te doen. Vanuit het trainen van de gesprekstechnieken bespreken we thema’s als impact van attitude, woordkeus, fasering en timing.

Te behalen resultaten

  1. Kennis verdiepen eigen attitude en drijfveren
  2. Aan de hand van de Merlijnvlieger en het PV de kernmomenten tijdens de fasering herkennen en optimaal benutten 
  3. Uitbreiding en verdieping interventiemogelijkheden om uw gesprekspartner op basis van gelijkwaardigheid medeverantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het gesprek en de kans op een goede afloop te optimaliseren
  4. Aandacht hebben voor de twee concepten perceptie als motor van gedrag en het belang van waarheidsvinding
  5. Impasses analyseren via het doorgronden van (on)macht en invloed in combinatie met emoties en weerstanden
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€495,-

+ accommodatie v.a.€75,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

voor- en najaar

punten
6 MfN cat. 1a

De opleiding

Update uw mediationvaardigheden

Bemiddelingsgericht werken vergt iedere keer weer extra energie omdat het momentum liefst juist dan optimaal benut moet worden. Dit kun je trainen ! Hoe time je beweging van standpunt naar belang en van belang naar optie zodanig dat de kans op gezamenlijk succes zo groot mogelijk wordt. Natuurlijk staan we ook stil bij emoties en weerstanden. Daar hoeven we niets extra’s voor te ondernemen, ze komen immers altijd voor. Hoezeer ben u alert op uw bewuste en onbewuste inbreng ? We besteden veel aandacht aan het oogsten: elke oefening moet voor alle deelnemers van toegevoegde waarde zijn omdat het hun eigen manier van werken verrijkt.

Ook online mogelijk!

De trainingen (twee losse dagdelen) worden ingepland in overleg met de deelnemers. Maak uw belangstelling kenbaar bij Merlijn dan nemen wij contact met u op.

Wat leer je en op welke wijze? Aanscherpen van uw vaardigheden in een inspirerende setting

Tijdens het één op één overleg voorafgaand aan de training, bespreekt u samen met de trainer uw leerdoelen en het te lezen studiemateriaal. 

De fasering (kop, romp, staart) bepaalt de volgorde van de oefeningen. De diverse oefeningen worden samengesteld aan de hand van leerwensen en door deelnemers aangeleverde casuïstiek, 

De kennis en vaardigheden worden aangeboden middels handouts, pragmatische korte inleidingen, plenaire oefeningen en korte rollenspellen.

Veiligheid staat voorop

Aangepaste Corona regeling bij Merlijn trainingen  Lees meer. 

Docenten:

Programma

Programma

Ochtendprogramma: 

09.30 – 10.00 : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega deelnemers

10.00 – 10.15 : Welkom, huishoudelijke afspraken, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten, ervaringen en leerdoelen o.a. op basis van de digitale voorbereidingsformulieren, fase I persoonlijk verankeringsverslag (PV)

10.15 – 10.30 : Inleiding kernpunten fasering Merlijn-vlieger, 

denken en praten in belangen, de zoektocht naar de angels

10.30 – 11.00 : Oefenen en feedback vertalen in acties voor PV

11.00 – 11.15 : Pauze

11.15 – 12.30 : Oefenen en feedback vertalen in acties voor PV

12.30 – 13.00 : Oogsten interventietechnieken met focus op omgaan met emoties en weerstanden. Fase II PV.

13.00 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma: 

13.30 – 14.00 : Inleiding impasses en (on)macht

14.00 – 15.00 : Oefenen en feedback vertalen in acties voor PV

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 15.40 : Persoonlijke drijfveren en valkuilen

15.40 – 16.40 : Oefenen en fase III PV

16.40 – 17.00 : Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie 

en deelnemingscertificaten en vooruitblik fase IV PV

17:00 – ……… : Merlijn borrel

Voor wie?

Update uw mediationvaardigheden wordt onder meer gevolgd door:

  • oud-deelnemers aan de Basisopleiding tot Mediator
  • Intervisie groepen die intensief willen werken aan vaardigheden
  • Iedereen die bemiddelingsgericht wil werken en minstens een tweedaagse training mediationvaardigheden heeft gevolgd.
  • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Is deze training geschikt als voorbereiding op het assessment ?

Alleen als je weet welke onderdelen van het assessment je wilt oefenen. Bij onze training focus op assessment krijg je feedback aan de hand van de eisen van MfN. Er zijn echter meer wegen die naar Rome leiden. Bij deze training sluiten we vooral aan bij jouw stijl van bemiddelen.

Kun je deze training volgen zonder vooropleiding ?

Alleen na één op één overleg met de trainer. Het kan immers zijn dat je door je werk en je cv meer dan voldoende kennis en ervaring hebt opgebouwd. De focus van deze dag ligt op oefenen en van daaruit kennis vergaren.

Oefenen we met acteur ?

Nee, de meerwaarde om ook zelf rollenspeler te zijn, dus de interventies van de gespreksleider zelf te ervaren en op basis daarvan je feedforward als cadeau te kunnen geven, werkt perfect. Deze vaardigheid (tips in combinatie met complimenten) is in wezen een belangrijke vorm van bemiddelen !. Merlijn biedt op verzoek wel een trainingsdagdeel aan met een van onze acteur-trainer-mediators Dit kan heel zinvol zijn als het je wens is om omgaan met heel specifiek gedrag te trainen.
Hiervoor kun je een offerte opvragen.

Moet je zelf een casus inbrengen ?

Dat mag natuurlijk en raden we ook aan. Maar Merlijn beschikt uiteraard over voldoende casuïstiek om een passende keuze te kunnen maken.

Data & Locaties

Update uw mediationvaardigheden

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Heeswijk-Dinther
Gaat gegarandeerd door

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Kasteel van Rhoon nabij Rotterdam (ZH)

Al sinds 1199 is er sprake van een versterkt stenen bouwwerk in Rhoon, dat “plaats waar een bos is gerooid” betekent. De Elizabethsvloed vaagt in 14 21 de gebouwen weg, maar in 1433 ontstaat er toch weer een kasteel. Dat kasteel is nog al eens voorwerp van strijd, plundering en brandstichting, maar steeds wordt het weer opgebouwd. In 1830 wordt het gemoderniseerd door de nieuwe eigenaar, de Rotterdamse havenbaron Van Hoboken. In de oorlog komt [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

Kasteel Vanenburg nabij Putten (GLD)

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Inschrijven