Teamcoaching met paarden

Feedback van de kudde

In de teamcoaching is er aandacht voor de teamontwikkelingsfase en de mogelijkheid om hier gericht aan te werken. We werken daarbij met het model van Tuckman: forming – storming- norming – performing. Programma en oefeningen worden toegespitst op de fase waarin het team zich bevindt en waarin een volgende stap gewenst is.

Te behalen resultaten

 1. Ontwikkelingsvraag van het team; 
 2. Persoonlijke ontwikkelingsvragen onderzoeken;
 3. Afronden van situaties in het verleden; stap naar de toekomst kunnen maken;
 4. Leiderschapsthema’s;
 5. Een gezamenlijke ervaring opdoen met paardencoaching;
 6. Het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Kosten
€595,-

+ accommodatie v.a.€0,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

Meerdere keren per jaar

punten
6 á 8 NOVA punten zelf aanvragen
6 á 8 MfN PE cat. 1a

De opleiding

Teamcoaching met paarden

Paarden zijn van nature waardenvrij; zij hebben geen oordeel en verhouden zich tot wat zich voordoet. Je zou kunnen zeggen dat zij een natuurlijke (ver)antwoordelijkheid hebben: de mogelijkheid om adequaat te antwoorden op een situatie.

Het leven in de kudde levert ons als mens inzichten op over gezonde samenwerking in een groep. Tijdens deze vormen van team-paardencoaching oefen je met het waarnemen van signalen, deze te erkennen en daarop vanuit eigen je plek en congruent te reageren. Door een leervraag te formuleren krijg je nog meer inzicht in je eigen patronen en bijbehorende kwaliteiten en valkuilen in het teamlid zijn.

In een paardenkudde is elke actie gericht op het welzijn van het geheel, met interventies die voor alle kuddeleden werken.

 

In de teamcoaching is er aandacht voor de teamontwikkelingsfase en de mogelijkheid om hier gericht aan te werken. We werken daarbij met het model van Tuckman: forming – storming- norming – performing. Programma en oefeningen worden toegespitst op de fase waarin het team zich bevindt en waarin een volgende stap gewenst is.  

Accommodaties en kosten

In overleg met u kunnen wij op verschillende prachtige locaties door het land de paarden coaching aanbieden. Ook bestaan er mogelijkheden om te overnachten op locatie om echt even helemaal erop uit te zijn. Een prijs indicatie per dag: 300 tot 500 euro per persoon

Training is ook mogelijk in het Engels!

Studiebelasting

Bij deze 1-daagse opleidingen is er geen sprake van bijkomende studiebelasting.

Programma

PROGRAMMA 

Teamcoaching met paarden 

Hieronder vindt u een globaal programma. Het programma per team of groep wordt op maat ingevuld in overleg met de opdrachtgever. 

Ochtendprogramma:

09.30 – 10.00 : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer 

10.00:

Welkom, huishoudelijke afspraken, inventarisatie aandachtspunten en leerdoelen 

Inleiding 

• Over kuddewetten en systeemwetten

• Over wat het paard tot leermeester maakt

• Informatie voor het werken met de paarden

Pauze 

Oefeningen met de paarden

In groepjes en individueel 

Afronding en gezamenlijke conclusies

13.00 – 13.30 : Lunch

Middagprogramma:

optioneel en afhankelijk van de groepsgrootte en de invulling van het programma

13:00

Vervolg oefeningen met paarden 

Pauze

Uitwisseling en afronding

Terugblik op de dag de ontwikkelingsdoelen, feedback deelnemers

16.30 – 17.30: Teamborrel

Voor wie?

Teamcoaching met paarden wordt onder meer gevolgd door:

 • Teams en groepen;
 • Management ;
 • Bestuur;
 • Maatschap;
 • Families;
 • Voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
 • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Teamcoaching met paarden

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven