Mevr. Seebregts - Trainer - Merlijn Groep

Seebregts | mevrouw O.A.M. Seebregts (Odile)

Odile Seebregts NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach is sinds 2005 verbonden aan de Merlijn Groep waar ze de trainingen geeft aan ieder die het vak van coaching wil leren kennen.

Vanaf 2014 ligt het accent op conflictcoaching, wat een waardevolle aanvulling is op de mediation trainingen die de Merlijn Groep geeft. Conflictcoaching is het begeleiden van een of meerdere conflictpartijen bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Daarbij is het doel dat door dit gedrag nieuwe ruimte ontstaat om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken en er beweging in een (intern of extern) conflict komt. Behalve coach is Odile communicatietrainer en therapeute. In haar werk voegt ze deze vakgebieden samen en zoekt ze de beste ingang om mensen verder te kunnen helpen.

De aanpak van Odile is helder, praktisch en doelgericht. Ze kan confronterend zijn en direct, maar ook voorzichtig en onderzoekend. Humor en creativiteit zijn voor haar belangrijk. Zij heeft jarenlange ervaring in de profit en non profit sector met trainingen gericht op de omgang met conflicten en spanningen. In haar coachpraktijk is deze thematiek ook regelmatig aan de orde. In elke interactie is materiaal waarmee gewerkt kan worden. De woorden die mensen gebruiken, de emoties die al dan niet getoond worden, hoe ieder zich non verbaal gedraagt. Soms ligt het zo dichtbij wat er nodig is, dat er overheen gekeken wordt.

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog