Meulen | mevrouw drs M.T. van der Meulen (Marianne)

Resultaatgericht, empatisch en verbindend: drie woorden die mijn manier van werken kenmerken. Ik geloof er in dat resultaatgerichtheid en mensgerichtheid samen kunnen en moeten gaan: mensen maken immers het resultaat. Met elkaar, als het goed is. En soms, als samen niet meer zo goed lukt, kan een buitenstaander net even het zetje geven dat nodig is.
Ik ben van mening dat er vaak te lang wordt gewacht met het inschakelen van hulp, waardoor een conflict nodeloos escaleert. En hoe langer een (dreigend) conflict duurt, hoe meer schade er wordt aangericht: zowel financieel als menselijk.
20 jaar als leidinggevende in het bedrijfsleven hebben me veel kennis en mooie ervaringen gebracht. Sinds 2006 werk ik als vooral (team)-coach, trainer, mediator en interim manager. Ik ben o.a. gecertificeerd als trainer KernKwaliteiten, Master Practioner NLP ( Neuro Linguïstisch Programmeren) en Vertrouwenspersoon en heb ervaring als lid van een aantal geschillencommissies.
 
De rode draad in mijn werkzaamheden is een wezenlijke interesse in mensen, hun gedrag en hoe hen te helpen het beste uit zich zelf te halen. Ik heb een zeer grote mate van veelzijdige kennis en ervaring en ben, mede door mijn flexibiliteit, specialist in het leveren van maatwerk.

De kernkwaliteiten die ik inzet zijn:

  • Betrokkenheid bij mens en organisatie
  • Helikopter-view, waardoor ik snel verbanden zie tussen verschillende zaken
  • Creativiteit en flexibiliteit
  • Inspirerend
  • Kwaliteit- en service gericht
  • Klantgericht
  • Samenwerken
  • Kan, indien nodig, confronteren