Gemeente Woudrichem

Focus op direct persoonlijk contact met de burgers en de bedrijven

Voor de voormalige  gemeente Woudrichem heeft Merlijn de incompany training ‘Mediationvaardigheden’ verzorgd. Vanuit juridische zaken is een uitgebreid en intensief begeleid project opgestart om de medewerkers van primair en bezwaar te trainen om waar maar mogelijk  interventietechnieken in te zetten om  conflicten te voorkomen.

Naast teamleiders hebben ook  wethouders zich ingeschreven en in een open sfeer deelgenomen aan de trainingen. Het commitment en de implementatie in de werkprocessen was super. Dit blijkt ook wel uit de visie om jaarlijks een terugkomdag te organiseren opdat kennis kan worden uitgewisseld en verdiept.

Mediationvaardigheden

Incompany training: de gemeente koos voor de uitgebreide en dus intensieve variant. Dit maakte het mogelijk om de informele aanpak daadwerkelijk handen en voeten te geven en deze wijze van werken een vaste plek in de organisatie te verankeren.

Medewerker Woudrichem
Medewerker Woudrichem
Trainer: In een heel open sfeer is er intensief getraind waarbij de ondersteuning vanuit het management en de politiek voelbaar was.