Blog ‘Waar haal je – als OR – de moed vandaan?’ – 6 tips

Als OR bent u een zelfstandig orgaan, met eigen rechten, plichten, bevoegdheden en rechtsgang. Een OR die zich klein maakt, heeft het lastig om invloed uit te oefenen. Zorg voor invloed door je moed te vergroten!