Vaders in blijde verwachting

Vaders in blijde verwachting
CAO Conflictbemiddelaar HRM Medezeggenschap OR

Voor mij is het alweer een tijd geleden dat ik ‘in blijde verwachting’ was van, zo bleek later, 2 prachtige dochters met een tijdsverschil van 2,8 jaar. De eerste keer had ik wellicht het voordeel dat ik werkloos was en dus veel tijd kon besteden aan het thuis zijn. De tweede keer heb ik hiervoor verlof moeten opnemen. Mijn toenmalige werkgever deed hier ook niet moeilijk over.
Voor de vader van nu zijn er wel wat veranderingen, hoewel het ook heden ten dage nog erg onduidelijk is wat er nu precies staat te gebeuren.
Even wat zaken op een rij:

  1. Je hebt verlof en vakantie. Het verschil is dat we van verlof spreken als er een bepaalde reden achterligt (zwangerschap, ziekte, zorg) en van vakantie als er geen reden achter ligt.
  2. Voor vaders spreken we over kraamverlof en deze mag men opnemen binnen 4 weken na de bevalling.
  3. Er zijn twee momenten waarop een kraamverlof kan ingaan. De basis is dat moeder en kind in hetzelfde huis moeten wonen. Dus bij een thuisbevalling begint de termijn van 4 weken meteen, en bij een bevalling in het ziekenhuis pas op het moment dat moeder en kind weer thuis zijn.
  4. Het kraamverlof bedraagt nu 2 dagen. Er ligt een wetsvoorstel om dit verlof uit te breiden naar 5 dagen. Maar door de huidige politieke situatie is het nog onduidelijk of en wanneer deze verlenging ingaat.
  5. Daarna volgt eventueel het ouderschapsverlof. De duur van dit verlof is 26 keer de wekelijkse arbeidsduur en het mag op verschillende manieren opgenomen worden. In één keer, verspreid, enz. als het kind maar niet ouder dan 8 jaar is.
  6. Weigering mag alleen bij zwaar wegende argumenten of als het verlof niet op tijd is aangevraagd (2 maanden voorafgaande aan het opnemen van het verlof).
  7. Mocht u een kind adopteren dan gelden er andere regels. U heeft dan recht op adoptieverlof. Dit verlof betekent 4 weken volledig doorbetaald krijgen en is opneembaar in een periode van 26 weken.

Uiteraard mag een werkgever ten positieve afwijken van deze afspraken, maar dan wel in overleg met de ondernemingsraad. Kijk voor de volledigheid ook even in de CAO voor aanvullende afspraken voor uw branche of organisatie.

Lees meer over zwangerschap:

https://www.merlijngroep.nl/ontslag-tijdens-zwangerschap/