8 Tips om te werken met commissies

8 Tips om te werken met commissies
Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Als je als ondernemingsraad wilt gaan werken met commissies, dan is het goed om de werkwijze juist toe te passen. Anders ga je discussies overdoen, wordt het een traag en stroperig traject om tot besluit te komen, en worden leden gedemotiveerd voor het ondernemingsraadswerk.

8 tips

 1. Wees helder over wat het doel is om in commissies te gaan werken. Ik beschrijf er een paar.
  1. Als ondernemingsraad zijn we te groot, meer dan 9 mensen, en het werken met kleinere commissies zal het tempo en de effeciviteit ten goede komen.
  2. Door bij de commissies ook niet-ondernemingsraadsleden te betrekken, vergroten we de mede-zeggenschap in de organisatie.
  3. Door bij de commissie interne deskundige te betrekken, vergroten we de diepgang en kwaliteit van onze adviezen en besluiten.
 2. Zorg voor een ‘instellingsbesluit’ voor de commissie. Er zijn diverse standaard instellingsbesluiten te vinden op het internet. Of mail / bel met de Merlijngroep en wij sturen u een concept toe. In dit instellingsbesluit staat het doel van de commissie, het mandaat van de commissie en de samenstelling van de commissie beschreven.
 3. Zorg als ondernemingsraad voor een duidelijke opdracht aan de commissie. Denk aan het volgende:
  1. Verwachtingen van de output van de commissie (informatie, pre-advies, enz.)
  2. Het doel dat de ondernemingsraad wil bereiken (voor zover mogelijk)
  3. Wanneer de ondernemingsraad (tussentijdse) informatie wil van de commissie
  4. Hoe de ondernemingsraad wil dat de commissie zijn bevindingen presenteert
  5. Wie verantwoordelijk is voor het traject en het plaatsen van ruimte op een vergadering
  6. Wie de commissie buiten de ondernemingsraad mag benaderen (bijvoorbeeld extern of interne deskundigen)
 4. Als commissie gaat u eerst wel of niet akkoord met de opgedragen opdracht. En maak een tijdsschema.
 5. Zorg als commissie voor een aantal heldere terugkoppelmomenten.
  1. Het eerste is hoe de commissie de opdracht heeft vertaald in processen en waar zij denkt dat de belangen liggen. Welke informatie heeft de commissie al en welke hebben ze nog nodig. Vraag hier ook of leden van de ondernemingsraad nog tips voor de commissie hebben.
  2. Een tweede moment is als de commissie denkt alle informatie in zijn bezit te hebben. In de ondernemingsraad zitten wellicht nog tips en kennis. En vertel welke grote lijnen je als commissie wilt gaan uitzoeken.
  3. In het derde moment geeft u de eerste afwegingen op basis van de verkregen informatie, de visie van de ondernemingsraad en onderneming, belangen en waarden die met het onderwerp van doen hebben.
  4. De uiteindelijke opdracht komt terug in een presentatie. Hierin staat de verkregen informatie (bronnen, personen e.d.) de afweging met argumenten (discussies die plaats hebben gevonden) en het advies of besluit aan de ondernemingsraad.
 6. Zorg voor duidelijkheid wanneer de commissie inbreng van deskundige of betrokken ondernemingsraadsleden wil hebben, zonder dat ze lid worden van de commissie.
 7. Maak een delegatieformulier. Als u dat niet heeft, zijn deze op te vragen bij Merlijn.
 8. Zorg ervoor dat ook niet-ondernemingsraadsleden meegenomen worden in het scholings- of ontwikkelplan. En weet dat zij ook onder de bescherming van de ondernemingsraad staan!!

Lees meer  over tips & tricks voor de ondernemingsraden:

https://www.merlijngroep.nl/blog/tips-en-tricks-voor-ondernemingsraden/