Programma “Internationale medezeggenschap voor middelgrote bedrijven”

Blog - Merlijn Groep
achterban Merlijn Events ondernemingsraad OR WOR

Internationalisering en medezeggenschap  alleen voor de grote bedrijven?

Nee dus. Ook bedrijven in de omvang van 50 tot ongeveer 300 medewerkers hebben hiermee van doen. Opsplitsing; onderbrenging van werksoorten in aparte BV’s met een buitenlandse moeder; outsourcing van diensten. In toenemende mate hebben ondernemingsraden hiermee te maken. Business as usual? Verre van dat. Maar wat te doen?

Themamiddag

Voor OR-en uit dit bedrijfssegment organiseren de Merlijn Groep en De Voort Advocaten I Mediators een studiemiddag rondom dit thema op donderdagmiddag 13 juli 2017 bij De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75 in Tilburg.

Achtergrond en doelgroep

Herkenbaar? Een buitenlandse moedermaatschappij en een medezeggenschap bij het Nederlandse bedrijf die daarin zijn plaats moet zien te nemen, maar het zicht kwijt is waar haar mogelijkheden liggen? En is dit alleen het geval bij multinationale ondernemingen? Die laatste vraag laat zich in elk geval met “nee” beantwoorden. Ook bedrijven met een omvang tussen de 50 en ongeveer 400 medewerkers hebben hiermee te maken. Deze themamiddag, in samenwerking georganiseerd door De Voort Advocaten, de Merlijn Groep en de Universiteit van Maastricht, zal op deze vragen antwoord geven.

Plaats en datum

De themadag vindt op donderdagmiddag 13 juli 2017 plaats in de bibliotheekruimte van De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75 in Tilburg.
Meer informatie? Mail info@merlijngroep.nl

Programma

12.30 uur       Inloop

Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur       Start

Opening door de dagvoorzitter de heer drs. Her Grimbergen, zakenpartner van de Merlijn Groep. Welkomstwoord, globale indeling van het programma en huishoudelijke mededelingen. Aankondiging van de sprekers.

13.15 uur       Wat is de positie van de OR? Een update

Gespecialiseerde advocaten op het gebied van medezeggenschap als mevrouw mr. Karen Maessen en de heer dr.mr. Steven Jellinghaus geven, aan de hand van de rechtspraak, antwoord op belangrijke vragen van ondernemingsraden in internationaal verband. Zij behandelen pijnpunten uit de wet op de ondernemingsraden (WOR) en de praktijk. Daarbij geven ze handige tips en tricks.

14.00 uur       Het woord is aan….

Past het huidige medezeggenschapsmodel nog in tijden van toenemende globalisering? De heer Marcus Meyer – promovendus bij de Universiteit van Maastricht, werkend aan een proefschrift omtrent de positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale verbanden – vertelt over de beschikbare resultaten van zijn onderzoek en doet, op basis daarvan, aanbevelingen. Hij laat zien waar kansen voor de medezeggenschap liggen.

14.45 uur       Pauze

15.00 uur       Stellingen

De organisatoren en sprekers slingeren prikkelende stellingen de groep in. Aan de hand daarvan vindt discussie plaatsen worden ervaringen tussen de deelnemers uitgewisseld. De sprekers leveren daarbijinput. Ook deelnemers kunnen vooraf stellingen indienen.

15.45 uur       Uit de praktijk

Blijft internationale medezeggenschap beperkt tot bedrijven waarvan de moeder in één van de Unielidstaten zit? Hoogst twijfelachtig, gelet het verhaal van de heer drs. Wouter Hendrickx, oud-voorzitter van de Internationale Ondernemingsraad (IOR) van Cap Gemini.

16.30 uur       En hoe wordt het aangevlogen?

De best practices worden aangepakt door de dagvoorzitter. In een ronde tafeloverleg met de deelnemers worden de eerste “do’s and dont’s “ uitgewisseld. Wat ontstaat is een palet aanaanbevelingen waarmee de OR-en in de 21e eeuw aan de slag kunnen.

17.00 uur       Afronding, napraten en wel thuis!

Bekijk hier de uitnodiging 

Lees meer over Medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/merlijn-medezeggenschap/