OR maak contact met uw achterban

Blog-OR maak contact met uw achterban
achterban Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Weet u eigenlijk welke invloed u als ondernemingsraad gehad hebt op een besluit? En zo ja, weet uw achterban dat dan ook? En nog een stapje verder: weet de achterban welke invloed zij hebben gehad op de invloed die de OR uitoefent op de bestuurder? En vervolgens op het tot stand komen van een besluit.

U (h)erkent vast het beeld dat werknemers geen idee hebben van wat een OR nu aan invloed heeft op een besluit. Dat ze vaak klagen over de afstand tussen hen en de OR. Anderzijds hoor ik ondernemingsraden klagen over de werknemers die niks van zich laten horen. Langs twee lijnen kunnen we deze problematiek aan pakken:

  • Informatie geven over wat de ondernemingsraad kan en mag doen en hoe die dat doet.
  • Informeer de achterban over welke rol die kan spelen in een proces van besluitvorming.

Als u als OR de bestuurder kunt vertellen dat uw standpunt door 80% van de werknemers gedragen wordt, heeft dat natuurlijk veel meer positieve impact, dan wanneer u de mening van de achterban eigenlijk niet blijkt te kennen. We moeten onze werknemers, onze achterban dus echt betrekken bij de medezeggenschap. Hoe doen we dat? Hoe laten we onze achterban een steun zijn in de invloed die we als OR willen uitoefenen?

  • Zorg dat werknemers inzicht hebben in de invloed die u heeft. Als u alleen schrijft over een eindresultaat, heeft de achterban geen idee van uw rol daarin. Schrijf dus ook over de eerste ideeën van de bestuurder en over de voorstellen die de OR deed en dan pas over het eindresultaat. Dan ziet de achterban hoe hun eigen invloed en vervolgens die van de OR heeft gewerkt.
  • Zorg dat u de achterban vraagt naar hun mening. Maak duidelijk hoe en wanneer zij hun deskundigheid / informatie aan u kunnen geven. Op deze manier wordt uw besluit professioneler. Zo creëert u ook draagkracht voor uw mening en voor een eventueel besluit. En u laat zien welke kracht medezeggenschap heeft als iedereen van zich laat horen. Meld dat dan vervolgens weer in uw informatie middelen, uw nieuwsbrief en uw jaarrapportage.
  • Maak gebruik van app’s, zoals de stemknop binnen outlook, Kahoot.it of survey monkey, als middelen om bijvoorbeeld meningen te peilen.

Ga er van uit dat het tijd kost om dit op te bouwen, tijd en deskundigheid. Dus als u wilt bereiken dat de achterban u steunt en u informeert maak dat dan tot een speerpunt van uw beleid als OR. Mijn tip is om 2 of 3 OR-leden aan te wijzen die zich daarop gaan richten of om een PR-commissie in te stellen. U mag uw achterban ook wel eens prikkelen. Laat ze eens weten wat u allemaal had kunnen bereiken als ze u wel benaderd hadden of wel meegestemd hadden. Maar het begint bij u zelf. Bij uw vastbeslotenheid om de achterban blijvend te betrekken in de besluitvorming.

Lees meer over de OR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/betrokkenheid-van-medewerkers-en-de-rol-van-de-ondernemingsraad/