Nieuwsflits vanuit de MfN

Nieuwsflits van de MfN - Blog - Merlijn Groep
Mediation MfN

Vanuit de MfN werden wij op de hoogte gesteld over onder andere:

  • MfN reageert op Wetsontwerp Wet bevordering mediation

Het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft op 28 september j.l. een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. Hieronder kunt u de aanbiedingsbrief en bijbehorende stukken downloaden.

 

  • Animatiefilm ‘Mediation naast rechtspraak’

In de animatiefilm ‘Mediation naast rechtspraak‘ gepubliceerd door de Rechtspraak, wordt het proces van mediation binnen een rechtszaak inzichtelijk gemaakt. Op deze laagdrempelige manier wordt met behulp van een korte video uitgelegd wat mediation is. Dit kan later weer gebruikt worden bij de uitleg van mediation aan rechtszoekenden of professionals die hun cliënten meer duidelijkheid willen geven.

Bekijk de film op www.rechtspraak.nl >>

Lees meer over het Wetsontwerp:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wetsontwerp-bevordering-mediation