Merlijn werkte mee aan een interessante bijeenkomst van de VAN (Vereniging Arbeidsmediators Nederland).

Merlijn werkte mee aan een interessante bijeenkomst van de VAN (Vereniging Arbeidsmediators Nederland).
Mediator Merlijn Events

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland, VAN is een nog jonge specialistenvereniging voor arbeidsmediators.

In juni 2014 is deze vereniging opgericht met als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt te verhogen, krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Elk jaar wordt een ander opleidingsinstituut uitgenodigd een programma te verzorgen en dit jaar , 22 maart jl., was het de beurt aan Merlijn. De bijdrage van Merlijn komt voort uit de cursus (leergang) ‘Achter de schermen van verzuim’ die Merlijn sinds 2013 met succes organiseert. De deelnemers maken in deze cursus op een andere en speelse manier kennis met de partijen die zo belangrijk zijn voor het werk van de arbeidsmediator. Professionals geven dus een kijkje achter hun eigen schermen als het gaat over arbeidsconflicten.

Tijdens de bijeenkomst van de VAN bestonden die professionals uit een arbeidsdeskundige en een advocaat-kantonrechter plaatsvervanger.

Pieter van Kesteren, arbeidsdeskundige, belichtte in zijn presentatie het deskundigenoordeel door het UWV, de wet WIA en de Wet Verbetering Poortwachter (met name de wijze waarop in het kader van deze wet met arbeidsconflicten moet worden omgegaan).
Hij gaf een beeld van de rol van de arbeidsdeskundige in het gehele proces van verzuim en re-integratie.

Mr. D. (Dirk) van Genderen, arbeidsrechtadvocaat en kantonrechter plaatsvervanger, ging in zijn verhaal in op de ervaringen met de WWZ 10 maanden na het in werking treden van deze wet. Ook kwam aan de orde wat een arbeidsmediator moet weten van het nieuwe arbeidsrecht. Zijn presentatie kunt u teruglezen op de site van de VAN. Er was bij beide inleiders ruime gelegenheid om vragen te stellen en daar werd ook goed gebruik van gemaakt. De VAN en Merlijn kunnen terugkijken op een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.

Lees meer over de arbeidsmediator:

https://www.merlijngroep.nl/mediators/arbeidsmediator/