Autolease – Verwennerij ? Of inkomen?

Blog-Autolease-Merlijn Groep
Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

Autolease

Bestemd voor medewerkers met een gemiddeld hoge opleiding en goed inkomen. Is dat nu iets om je druk over te maken? Geluiden die ik toch wel van klanten hoor als dit onderwerp aan bod komt. Voor velen eigenlijk een “non discussie” en in één geval wisten OR-leden me te vertellen dat dit het toppunt van verwennerij was. En, buiten dat, een regeling voor autolease komt niet eens in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor. Dus: waar hebben we het over?

De werkelijkheid is echter weerbarstiger.

Ja, het is waar: een regeling omtrent autolease komt als zodanig niet in de WOR voor. Maar het wordt al een ander verhaal als de regeling onderdeel is van een beloningsstructuur. En die regelingen worden wel in de WOR genoemd. Ergo: als een autoleaseregeling onderdeel is van een beloningsstructuur dan valt deze ook onder het instemmingrecht van de OR. Zaak is dus goed te kijken hoe de regelingen met betrekking tot autolease in huishoudelijke reglementen of handboeken personeel is vastgelegd. Daar wijs ik OR-en ook op en de resultaten kunnen soms verbluffend zijn.

Ik had onlangs een OR in de zakelijke dienstverlening als klant die met de aanpassing van de leaseregeling als onderdeel van een omvangrijk reorganisatieplan te maken kreeg dat de buitenlandse moeder het Nederlandse bedrijf had opgelegd. In dat plan zou de autolease regeling drastisch worden gewijzigd, voor sommigen zelfs sneuvelen met alle gevolgen van dien voor het inkomen. Kan dat alles dan zomaar? Drie opmerkingen:

  • Een onderwerp kan het zogenaamde “down sizing” zijn. Kort gezegd: van een Audi naar een Opel Astra. Mag dat? Zolang als de regeling als zodanig niet wordt aangetast, mag een werkgever dit doen. Wel is het zo dat een dergelijk besluit goed gemotiveerd moet worden .
  • Lease en personele regelingen kennen een zogenaamd eenzijdig beding: een werkgever (of leasemaatschappij) kan eenzijdig een besluit tot wijziging in de voorwaarden bepalen. Als dit door de medewerker is geaccepteerd, dan mag een werkgever tot wijziging over gaan.
  • Wel is het zo dat dwingende redenen moeten worden opgevoerd om tot een wijziging van een autolease te komen. Bedrijfseconomische overwegingen en belangen zijn zwaarwegende overwegingen om  tot een afwijking te komen. Hier rust echter wel een zware verantwoordelijkheid bij de werkgever, zo blijkt uit wisselende jurisprudentie in zaken waarbij veranderingen van de leaseregelingen aanhangig zijn gemaakt. De reden hiervoor is duidelijk: het gaat om een onderdeel van een beloningsregeling. Zo bekeken is er toch wel iets meer aan de hand dan enkel en alleen verwennerij.

Bekijk de 1-daagse training: Wet op ondernemingsraden (WOR) voor Gemeenten