Versterk de communicatie in uw OR met behulp van MapsTell

Beter begrip in de wereld van verschil - training voor Ondernemingsraden

Versterk de communicatie in uw OR. Begrijp en doorgrond uw discussiepartner met respect. Werken aan beter begrip en verbinding in de communicatie. Daar gaat het om in deze training. We gebruiken daarvoor de actieve, visuele en zeer aansprekende methodiek van MapsTell en de landkaart van “de Wereld van verschil”.

Te behalen resultaten

  1. Het doel van de training is het leren kennen en herkennen van elkaars gedragsvoorkeursstijlen (met kwaliteiten en ontwikkelpunten) alsook het krijgen van tips en tricks om in de diversiteit goed te kunnen (blijven) communiceren met elkaar, de bestuurder en de achterban.
  2. In de bijgeleverde Routebeschrijving (een beschrijvende rapportage) wordt bovendien ingegaan op de verschillen tussen Actief gedrag (de rol) en Instinctief gedrag.
  3. De Wereld van verschil is een afbeelding van alle mogelijke types van de DISC op een vloermat waar de deelnemers letterlijk op verkenning kunnen gaan naar nog ongekende gebieden. 
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€990,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€0,-
+ lesmateriaal v.a.€150,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

Incompany te plannen met je OR!

De opleiding

Versterk de communicatie in uw OR met behulp van MapsTell

Versterk de communicatie in uw OR.

Begrijp en doorgrond uw discussiepartner met respect. Werken aan beter begrip en verbinding in de communicatie. Daar gaat het om in deze training. We gebruiken daarvoor de actieve, visuele en zeer aansprekende methodiek van MapsTell en de landkaart van “de Wereld van verschil”.

DISC model

MapsTell brengt gedrag van mensen en de verschillen binnen teams op basis van een DISC vragenlijst letterlijk in kaart. DISC is een model om gedragsstijlen te beschrijven. MapsTell geeft op eenvoudige wijze inzicht in het eigen gedrag en de manier van communiceren. Na het invullen van een online vragenlijst wordt het DISC gedragsprofiel letterlijk in kaart gebracht. De “namen” van de steden, rivieren, bergen en zeeën op de PersonalMap (afbeelding van een landkaart) vertellen van alles over hoe de deelnemer zich gedraagt, wat de voornaamste valkuilen zijn en hoe anderen die soms kunnen ervaren. Dat is de Wereld van verschil. In de bijgeleverde Routebeschrijving (een beschrijvende rapportage) wordt bovendien ingegaan op de verschillen tussen Actief gedrag (de rol) en Instinctief gedrag. Naast een persoonlijke toelichting staan hierin ook handige omgangs- en communicatietips. Het rapport is daarmee tevens een mooi naslagwerk voor ieder die met de tips aan de slag wil gaan.

Focus van de training

Als lid van een Ondernemingsraad (OR) komt u samen met andere leden uit diverse delen van de organisatie. U voert gesprekken met elkaar en de bestuurder. Dat gaat soms als vanzelf goed en soms kan het moeizaam verlopen. Los van de pure inhoud en de belangen die daarbij een rol spelen, zijn communicatie en gedrag van grote invloed op de effectiviteit van de vergaderingen maar ook op de samenwerkingspotentie van de OR als geheel. Het leren kennen van ieders voorkeursstijl is van wezenlijk belang voor het begrijpen van elkaar en is een onmisbaar ingrediënt voor zinvolle communicatie. 

Programma

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en samenzijn met collega deelnemers

10.00 – 10.10 uur : Welkom, huishoudelijke afspraken en bespreking programma

10.10 – 10.30 uur : Kennismaking, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten, ervaringen en leerdoelen o.a. op basis van de voorbereidingsformulieren

10.30 – 11.00 uur : Inleiding: perceptie en waarneming en de Dimensies in de Wereld van Verschil: 4 rijken en 16 types

11.00 – 11.15 uur : Pauze

11.15 – 12.00 uur : Uitdelen van de Personal Map en de Routebeschrijvingen (rapportages) met uitleg hoe die te lezen

12.00 – 13.00 uur : Oefening op ik niveau: erkennen van de eigen gedragsvoorkeuren, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.

13.00 – 13.45 uur : Lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.15 uur : Oefening op ik-jij-niveau: herkennen van gedrag bij een ander, leren aansluiten bij ander gedrag dan eigen voorkeur en plenaire nabespreking

15.15 – 15.30 uur : Pauze

15.30 – 16.30 uur : Inzicht en oefening op wij-niveau: hoe zijn de deelnemers in de OR verdeeld in de Wereld van verschil, wat is de taak van de OR en hoe verhoudt ieder zich daartoe?

16.30 – 17.00 uur: Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten

17.00: Merlijn Borrel

Voor wie?

Versterk de communicatie in uw OR met behulp van MapsTell wordt onder meer gevolgd door:

  • De training is bedoeld als in company training voor Ondernemingsraden. Bij uitstek geschikt aan de start met een nieuwe groep leden, of na wijziging van samenstelling in het bestuur.

Veelgestelde vragen

Gaat deze training over meerdere communicatiemodellen?

De training gaat alleen over de DISC gedragsvoorkeurstijlen en wat die betekenen voor de communicatie. Er wordt niet ingegaan op andere communicatiemodellen of tests.

Kan ik een eerder gemaakte DISC test gebruiken in de training?

De DISC test is situationeel afhankelijk en tijdgebonden. Dus het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag wanneer u die eerdere test heeft gemaakt en in welk verband dat was.

Gaat de training erover dat ik me moet aanpassen aan een ander?

De training geeft inzicht in gedragsvoorkeuren van uzelf en anderen met als doel elkaar beter te begrijpen. U leert in de training hoe u in de communicatie kunt aansluiten op ander gedrag; dat kan ook op andere wijzen dan uzelf aan de ander aan te passen.

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Versterk de communicatie in uw OR met behulp van MapsTell

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven