OR en pensioen

Kennis om pensioenregelingen te begrijpen en / of verbeteren!

( 1 Beoordelingen )

Deze training gaat over hoe de OR grip kan krijgen op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Tijdens de training leert u hoe u voor uw achterban kunt opkomen bij het vaststellen van een nieuwe pensioenregeling.

Te behalen resultaten

 1. Tips hoe u als OR in gesprek kunt gaan met de bestuurder bij aankondiging van een nieuwe of aangepaste pensioenregeling;
 2. basiskennis van pensioensystemen en pensioengebouw;
 3. het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.
Training wordt ook online gegeven!
Kosten
€595,-

+ accommodatie v.a.€85,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
1 Daagse

Voor- en najaar

De opleiding

OR en pensioen

Niet iedereen wil zich verdiepen in de soms ingewikkelde materie van pensioenen. Maar een OR heeft op grond van de WOR (artikel 27) nu eenmaal een belangrijke verantwoordelijkheid bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een pensioenregeling. Hoewel een adviseur inschakelen altijd verstandig is, moet de OR ook zélf beschikken over basiskennis. Pensioen is misschien iets ‘voor later’, maar het heeft nu impact op de salarissen van u en uw collega’s. In deze training krijgt u handvatten om met uw werkgever in gesprek te gaan over een aantrekkelijke pensioenregeling. Meegenomen is natuurlijk dat u ook wat opsteekt over uw eigen pensioen.

Studiebelasting

Bij deze 1-daagse opleidingen is er geen sprake van bijkomende studiebelasting.

Docenten:

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma: (essenties)

09.30 – 10.00: Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega deelnemers

10.00 – 10.30: Huishoudelijke afspraken, inventarisatie verwachtingen en leerdoelen, bespreking voorbereidende opdracht. 

10.30 – 12.30: Een goed pensioen kost een miljoen? Uitleg basis en beginselen van ons pensioenstelsel

12.30 – 13.15: Lunch

Middagprogramma: (essenties)

13.15 – 14.15: Hoe ziet uw pensioenregeling er uit? Afhankelijk van het aantal deelnemers worden enkele pensioenregelingen en aangekondigde veranderingen daarin besproken. 

14.15 – 16.30: Wat kan de OR bij wijziging van pensioen? Naast het instemmingsrecht en het recht van initiatief kijken we ook hoe de arbeidsvoorwaarde pensioen het beloningsbeleid voor medewerkers aantrekkelijker kan maken.  

16.30 – 17.00: Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten

Voor wie?

OR en pensioen wordt onder meer gevolgd door:

 • OR-leden die willen weten hoe het recht van initiatief werkt bij arbeidsvoorwaarden;
 • OR-leden die te maken krijgen met fusies of samenwerkingsverbanden;
 • OR-leden die meer willen weten over pensioen in het algemeen;
 • OR-leden die te maken krijgen met pensioenvraagstukken;
 • voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist
 • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 7.0 / 10 op basis van 1 beoordelingen
 • Antoinette, Tilburg
  OR lid, Prins Heerlijk

veelgestelde vragen

Wordt er op deze dag voldoende aandacht besteed aan pensioen?

Ja, bij dit onderwerp staan we uitgebreid stil. Zowel de huidige regeling van verevening van pensioen, als de wetgeving, die mogelijk met ingang van 2021 van kracht wordt, komen aan bod.

Gaat de cursus ook in op het verdelen van schulden?

In de verdeling spelen schulden vaak een belangrijke rol. Zowel de verhouding van de gemeenschap ten opzichte van de bank als de onderlinge verhouding tussen partijen worden belicht.

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

OR en pensioen

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landgoed Huize Bergen

Vught
Gaat gegarandeerd door

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Kasteel Vanenburg

Kasteel Vanenburg

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen

Landgoed Huize Bergen ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen. Hier, op een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch, vindt u alles om een bijeenkomst onvergetelijk te maken: rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een warm welkom en gastronomische specialiteiten. - Provincie Noord-Brabant -

Inschrijven