Onafhankelijke Organisatie Ombudsman

voor publieke en private organisaties

Deze vierdaagse training is bedoeld voor deelnemers die willen kennismaken met de functie van Organisatie Ombudsman.

Te behalen resultaten

• U weet de functie van Organisatie Ombudsman in breder perspectief te plaatsen m.b.t. de diverse vormen van Ombudsmannen.

• U kent het 10 fasen proces waarmee u in staat bent om tot een passend resultaat te komen.

• U bent in staat de overeenkomsten en verschillen te benoemen t.o.v. andere disciplines en functionarissen.

• U bent in staat de verbinding met de organisatie tot stand te brengen en bent zich bewust dat het opbouwen van vertrouwen een zorgvuldig proces is. 

• U beheerst diverse methoden van aanpak en weet, als dat nodig mocht zijn, uw gezag aan te wenden.

• U weet de mogelijkheden en bent bekend met de beschikbaarheid om andere disciplines via Merlijn in te schakelen. 

• U bent in staat een (feiten) onderzoek te (laten) doen en een rapport te (laten) maken met aanbevelingen.

• U bent in staat om verschillende conflictstijlen te hanteren.

Kosten
€1.995,-

+ accommodatie v.a.€225,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
4 Daagse

De opleiding

Onafhankelijke Organisatie Ombudsman

In de training word je eerst meegenomen in het brede veld van ombudsmannen. Op die manier kan gemakkelijk de stap gemaakt worden naar de bijzondere positie en meerwaarde van de Organisatie Ombudsman. Aan de hand van casussen en oefeningen wordt de theorie en de diverse procesfasen verhelderd. Tijdens de opleiding worden opdrachten en literatuur ter verdieping aangeboden.

Programma

Alle deelnemers dienen elke dag hun laptop bij zich te hebben.

Programma dag 1

Kennismaking met verschillende soorten ombudsmannen en het 10 fasen proces passend bij Organisatie Ombudsman

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen”

Ochtendprogramma

09.30 – 10.15 Welkom en ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega deelnemers en huishoudelijke afspraken. 

10.15 – 11.30 Interactief: 

• Leren kennen van de “ombudsmanwereld” in haar totaliteit: de deelnemers gaan aan de slag (o.a. Googelen) met het zoeken van antwoorden op de vragen over verschillende ‘typen’ ombudsmannen: 

Nationale Ombudsman/ Gemeentelijke ombudsman/ Provinciale ombudsman/ Ombudsman bij instellingen/ Ombudsman bij bedrijven: taken, rollen en posities/ in beeld brengen van de verschillen en overeenkomsten.

11.30 – 13.00   Uitleg 

• Stroomschema en de 10 fasen procesgang ombudsman 

• Escalatieladder, behoorlijkheidswijzer en participatieladder 

13.00 – 13.45: Lunch.

Middagprogramma

13.45 – 15.30 Behandeling stroomschema en 10 fasen procesgang aan de hand van casus Goor

15.30– 16.00 Terugblik op dag 1 en opdracht en vooruitblik op dag 2.

16.00 – 16.30 Opdracht

• Geef je visie op; het werk van de ombudsman, de unieke functie van een Organisatie Ombudsman, de casus Goor

• Boekenopdracht

Programma Dag 2 

Het proces van de Organisatie Ombudsman

  “Wie de schoen past trekke hem aan”.

Alle deelnemers dienen hun laptop bij zich te hebben.

Ochtendprogramma

09.30 – 09.45 Ontvangst met koffie/thee. Huishoudelijke afspraken. 

09.45 – 10.30 Terugblik op dag 1. Behandeling opdracht dag 1

10.30 – 12.55: HR-componenten 

 • Spanningen in organisaties
 • HR-verbinder tussen werkvloer en directie?
 • (Op)voedend leiderschap
 • Werkwaarden 
 • Theorie krachtenveldanalyse 

12.55 – 13.00: Oogst van de ochtend

13.00 – 13.45: Lunch

Middagprogramma

13.45 – 16.00

 • Rollenspel Casus ICT architecten. 
 • Doe een onderzoek en maak gebruik van een krachtenveld analyse aan de hand van vragen en antwoorden. Hoe verbind ik basis en top? 
 • Bespreking voorbeeld krachtenveld analyse architecten

 

16.00– 16.30 Terugblik op dag 2 en opdracht en vooruitblik op dag 3.

Programma Dag 3 

verdieping van het proces van de Organisatie Ombudsman 

              “Er een verdieping opzetten”.

 Alle deelnemers dienen hun laptop bij zich te hebben.

Ochtendprogramma

09.30 – 09.45 Ontvangst met koffie/thee. Huishoudelijke afspraken. 

09.45 – 10.00 Terugblik op dag 2. Behandeling opdrachten dag 2

10.15 – 12.55: Kennismaking met je mogelijk opdrachtgever: 

Doe een elevator pitch. 

Oefening: Wat wil je weten van je opdrachtgever in het volgende kennismakingsgesprek en hoe zorg je voor verbinding?

Breng je meerwaarde aan de hand van eigen profiel aan werkwaarden en leerstijl naar voren. 

Bespreek de financiën en maak werkafspraken

12.55 – 13.00: Oogst van de ochtend

13.00 – 13.45: Lunch

Middagprogramma

13.45 – 16.00 Maak in 2-tal een plan van aanpak en een voorstel voor opdrachtgever over de casus architecten:

Verdedig je plan in een oefening/rollenspel

16.00 – 16.30   Terugblik op dag 3 en opdracht en vooruitblik op dag 4.

Opdracht: Casus Deurwaarder. 

  Maak een 10 fasen plan met meerdere

  opties inclusief een rapport met

  aanbevelingen

Programma Dag 4 

gericht op het proces van de Organisatie Ombudsman 

               “Al vallende leert men rijden”.

Ochtendprogramma

09.30 – 09.45 Ontvangst met koffie/thee.

09.45 – 10.00 Terugblik op dag 3. Behandeling opdracht dag 3.

10.15 – 12.55: Presenteer je 10 fasen plan over de casus deurwaarder inclusief aanbevelingen. 

12.55 – 13.00: Oogst van de ochtend

13.00 – 13.45: Lunch

Middagprogramma

13.45 – 16.00 Behandeling van eventuele knelpunten in het 10 fasen plan: 

• Welke acties kies je, 

• Wat en hoe koppel je het terug naar Merlijn?

16.00 – 16.30 evaluatie 4-daagse

Voor wie?

Onafhankelijke Organisatie Ombudsman wordt onder meer gevolgd door:

Kan worden gevolgd door een breed scala aan professionals.

 • medewerkers van overheidsinstanties,
 • medewerkers van non-profitorganisaties of andere soort bedrijven,
 • individuen die geïnteresseerd zijn in het leren over onafhankelijke ombudsmanpraktijken,
 • medewerkers in het Hoger en universitair onderwijs.

Data & Locaties

Onafhankelijke Organisatie Ombudsman

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Landhuis de Oliphant

Landhuis de Oliphant

Het is in 1591, de middeleeuwen zijn eigenlijk al voorbij, als Cornelis van Coolwijk opdracht geeft voor de bouw van een huis op het eiland Voorne, een landhuis met de allure van een kasteel, dat aanzien en gezag uit zou stralen. Van Coolwijk woonde in Delft ‘In de Gulden Olyphant’, vandaar dat de naam voor het “kasteel”, De Oliphant, snel gevonden was. Hij had als rentmeester belangen op Voorne en wilde met dit bouwwerk zijn [...]
Lees meer

Inschrijven