Invloed door non-verbale communicatie

Leer lichaamstaal bewust te gebruiken en gesprekken effectief te beïnvloeden

( 7 Beoordelingen )

Tijdens interactie tussen mensen speelt non-verbale communicatie een grote en vaak beslissende rol. Deze training gaat in op vragen als: ‘Hoe zie/merk ik dat iemand liegt, hoe herken ik leugens?’ ‘Hoe kan ik het wantrouwen in het gesprek ombuigen?’ ‘Wat wil de ander eigenlijk zeggen?’

Te behalen resultaten

 1. U kunt spanning herkennen en omkeren;
 2. U herkent liegen;
 3. U bent in staat effectief de interactie tussen mensen te beïnvloeden;
 4. U hebt kennis van het eigen onbewust (non-verbaal) gedrag op uw omgeving; 
 5. U herkent de betekenis van verschillend non-verbaal gedrag, zowel van lichaamstaal als van gezichtsexpressies.
Kosten
€1.485,-

+ accommodatie v.a.€142,50

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
3 Daagse

3 dagen

punten
18 MfN PE, cat. 1A

De opleiding

Invloed door non-verbale communicatie

In deze training maakt de professional kennis met de betekenis van de verschillende non-verbale signalen. Eerst leert hij te herkennen dat de spanning toeneemt bij de ander, wat mogelijk een indicatie is dat de ander liegt, en hoe hij dat herkent. Vervolgens leert hij de betekenis van de non-verbale signalen in te zetten in effectieve interventies. Daarnaast krijgt hij mogelijkheden om zijn eigen onbewuste reacties op anderen tastbaar te krijgen. Daarmee is hij zich meer bewust van de impact die hij onbewust op de anderen heeft. Dat alles versterkt zijn zelfbewustzijn en begrip voor de ander.

Veiligheid staat voorop
Bij al onze trainingen nemen wij o.a. 1,5 meter afstand tot elkaar en de algemene hygiënerichtlijn van de RIVM in acht.  Lees meer. 

Programma

Dag 1 Een goede interventie begint met helder waarnemen

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 11.00 : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen / leerdoelen: uitreiking persoonlijke agenda, gecombineerd met

waarnemingsoefening

11.00 – 11.30 : algemene inleiding: achtergronden en doelen van de training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

11.30 – 11.45 : pauze

11.45 – 12.15 : inleiding te analyseren non-verbale signalen, analyse divers videomateriaal

12.15 – 13.00 : Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en hoe liegen/spanning te herkennen

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 15.00 : inleiding instinctdriehoek

15.00 – 15.30 : oefening interview deelnemers, herken spanning aan non-verbaal gedrag

15.30 – 15.45 : pauze

15.45 – 16.45 : toepassen instinctdriehoek bij getoond videomateriaal en de deelnemers onderling

16.45 – 17.00 : nabespreking / evaluatie dag 1 / vooruitblik op dag 2 / uitreiking huiswerkopgaven

Dag 2 (2 weken later) Gebruiksaanwijzingen in interacties op basis van de instinctdriehoek

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 11.00: inventarisatie persoonlijke ervaringen/herhaling instinctdriehoek aan de hand van het huiswerk

11.00 – 11.30 : de betekenis van de instinctdriehoek voor de (onbewuste) dynamiek tussen mensen

11:30 – 11:45: pauze

11.45 – 13.00 : oefenen met videomateriaal in het voorspellen van gedrag

13.00 – 14.00 : lunch

Middagprogramma

14.00 – 15.00 : ervaringsoefening: herkennen (onbewuste) dynamiek in relatie tot de instinctdriehoek

15.00 – 15.30 : toepassing in eigen vakgebied; het doen van effectieve interventies

15.30 – 15.45 : pauze

15.45 – 16.45 : video-opnamen alle deelnemers aan de hand van onderlinge interviews, door inzet van de gebruiksaanwijzing spanning bij de geïnterviewde oproepen

16.45 – 17.00 : nabespreking / evaluatie dag 2 / vooruitblik op dag 3 / uitreiking huiswerkopgaven

DAG 3 (2 weken later) Wat neemt u zelf non-verbaal mee als onderdeel van de dynamiek?

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 : ontvangst

10.00 – 10.30 : welkom / terugblik op dag 2 / inventarisatie persoonlijke ervaringen / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00: korte herhaling PNR, instinctdriehoek en dynamiek

11.00 – 11.30: oefening: analyse video-opnamen deelnemers, samenstellen gebruiksaanwijzing deelnemers: dit neemt u mee!

11.30 – 11.45 : pauze

11.45 – 13.00 : vervolg oefening analyse deelnemers en toepassing in de praktijk

13.00 – 14.00: lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 : introductie rollenspelacteur / inventarisatie praktijkcases deelnemers

14.30 – 15.30 : ervaringsoefening met rollenspelacteur(s) naar aanleiding van praktijkcases, toepassing van de gebruiksaanwijzing in de praktijk

15.30 – 15.45 : pauze

15.45 – 16.30 : vervolg ervaringsoefening

16.30 – 17.00 : (digitale) evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten / verankering in de praktijk / mogelijkheden na de training

17.00 – Merlijn borrel

Voor wie?

Invloed door non-verbale communicatie wordt onder meer gevolgd door:

 • Leidinggevenden die te maken hebben met gesprekken waarvan de uitkomst belangrijk is
 • Professionals die te maken hebben met dreigende conflicten
 • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Klantervaringen

Lees hieronder de ervaringen!

Deze training scoort een 7.9 / 10 op basis van 7 beoordelingen
 • Caspar
   
 • Marc
   
  Het heeft me de tools gegeven om in mijn mediations de non-verbale communicatie beter te begrijpen.
 • Pety
   
  Ik was vooral nieuwsgierig of er nieuwe wetenswaardigheden zijn met betrekking tot non-verbale communicatie... De 7 'typen' geven een mooie richtlijn.
 • Jacobine
   
  Ik heb behoorlijk wat nuttige informatie gekregen over non-verbale communicatie.
 • Jaap
   
  Echt een nieuw spectrum ontdekt van de taal van het gezicht!
 • Wil
   
  Concreter geworden wat grenzen en mogelijkheden zijn.
 • Jacqueline
   
  Ik heb meer tools gekregen om non verbale communicatie te herkennen en de goede afweging te maken vwb de toepasbaarheid cq aanvliegroute.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Invloed door non-verbale communicatie

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)

Al in de elfde eeuw was hier sprake van een burcht met aarden wallen. Later in de Middeleeuwen werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk was in de 80 jarige oorlog net zo’n vrijwel onneembare vesting als de stad Den Bosch. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Pas in 1629, het jaar van de inname van Den Bosch, slaagde [...]
Lees meer

Inschrijven