Beleidsmiddeling

"wicked problems” : maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties

Beleidsbemiddeling kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van complexe situaties tussen burgers of private partijen en één of meer overheden. Deze training biedt een uitstekende introductie in het vak: beleidsbemiddelaar.

Te behalen resultaten

  1. U doet kennis op van de werkwijze en de betekenis van beleidsbemiddeling;
  2. u krijgt praktische ervaring met beleidsbemiddeling;
  3. u kent het proces van de zes fasen van beleidsbemiddeling en kunt het hanteren.
Kosten
€1.000,-

+ accommodatie v.a.€115,-

BTW nihil

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
2 Daagse

2 dagen

punten
12 MfN cat. 1a

De opleiding

Beleidsmiddeling

Wil je het fijne weten van beleidsbemiddeling, bijvoorbeeld omdat je een beleidsbemiddelaar wilt inzetten bij een bestuurlijk conflict? Of denk je erover om zelf beleidsbemiddelaar te worden en onze unieke zesdaagse opleiding te gaan volgen? Dan is deze tweedaagse cursus een prima introductie tot het vak.

Concreet gaat het bij beleidsbemiddeling om het vlot trekken van complexe situaties waar altijd een of meer overheden bij betrokken zijn. Complex betekent hier dat er allerlei verschillende factoren van invloed zijn, wat het probleem enorm ingewikkeld maakt. Er is misschien een grote groep stakeholders bij betrokken – vaak een mix van overheden, ondernemers en burgers – met elk een eigen achterban. Er kan onenigheid zijn over wat het probleem precies is of over wie er verantwoordelijk is. Of er ontstaat een felle discussie over de effecten van een (beleids)maatregel.

Beleidsbemiddeling heeft vooral zin wanneer de botsende partijen van elkaar afhankelijk zijn om de problemen op te lossen. Ze moeten wel toekomstgericht willen denken, verdere escalatie willen voorkomen en er samen écht uit willen komen. Meestal zijn dit trajecten van drie maanden tot een jaar, waarbij de beleidsbemiddelaar een actieve rol vervult: een professional met verstand van de inhoud, die wordt ingezet als onafhankelijk voorzitter, procesbegeleider of facilitator.

Als er sprake is van machtsverschillen, zoals bij conflicten met de overheid, is een beleidsbemiddelaar vaak een succesvolle hulp gebleken. De overheid heeft formeel de macht om beslissingen te nemen en daarom is het echt heel belangrijk om meteen duidelijke bestuurlijke kaders te stellen. Daarnaast verdient communicatie naar buiten toe speciale aandacht, omdat iedere partij een hele achterban kan hebben die je mee moet krijgen. En vergeet ook de media en de politiek niet, die kijken altijd mee!

Studiebelasting

Bij deze 2-daagse weekopleiding is de studiebelasting vastgesteld op 27 uur.

Docenten:

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma 

09.30 – 10.00 uur : ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainers en collega deelnemers

10.00 – 10.15 uur : welkom, huishoudelijke afspraken, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten, ervaringen en leerdoelen o.a. op basis van de digitale voorbereidingsformulieren

10.15 – 10.45 uur : inleiding: Fase 1: conflictanalyse

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 11.30 uur : vervolg inleiding: conflictanalyse

11.30 – 12.55 uur : oefening: Fase 1: conflictanalyse

12.55 – 13.00 uur : oogst van de ochtend   

13.00 – 13.45 uur : lunch

Middagprogramma 

13.45 – 13.55 uur : bespreking middagprogramma en leerdoelen van de middag

13.55 – 15.00 uur : inleiding: Fase 2: een gezamenlijk proces starten en Fase 3: het conflict in kaart brengen

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 16.45 uur : oefening: Fase 1 t/m 3  

16.45 – 17.00 uur : oogst van de middag en van de dag / vooruitblik dag 2

Dag 2

Ochtendprogramma 

09.30 – 10.00 uur : ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.10 uur : terugblik dag 1 en vooruitblik dag 2

10.10 – 11.00 uur : inleiding: Fase 4: brainstormen over oplossingen en Fase 5: onderhandelen en besluitvorming

11.00 – 11.15 uur : pauze

11.15 – 12.50 uur : oefening: Fase 1 t/m 5

12.50 – 13.00 uur : oogst van de ochtend

13.00 – 13.45 uur : lunch

Middagprogramma 

13.45 – 14.30 uur : inleiding: Fase 6: een overeenkomst sluiten en Overzicht over het gehele proces

14.30 – 15.15 uur : integratie-oefening: Fasen 1 t/m 6 

15.15 – 15.30 uur : pauze

15.30 – 16.40 uur : vervolg integratie-oefening: Fasen 1 t/m 6

16.40 – 17.00 uur : terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten

17.00 – Merlijn borrel

Voor wie?

Beleidsmiddeling wordt onder meer gevolgd door:

  • beleidsmedewerkers, van diverse vakgebieden;
  • onafhankelijke professionals, als advocaten, accountants en notarissen;
  • mediators die zelf beleidsbemiddelaar willen worden;
  • bestuurders die te maken kunnen krijgen met gecompliceerde besluitvormingsprocessen;
  • Zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.

Veelgestelde vragen

Welke werkvormen worden gebruikt in de training?

Het behandelen van de theorie en het bespreken van bestaande casuïstiek over hoe u beleidsbemiddeling toepast, oefenen we veel in rollenspellen om de beleidsbemiddeling en de daarbij behorende mediationtechnieken zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. De afgeronde beleidsbemiddelingen bespreken we om te laten zien hoe het in de praktijk werkt.

Wat zijn de mogelijkheden als ik de opleiding met succes heb afgerond?

Beleidsbemiddeling.nl kent twee netwerkgroepen.

Netwerkgroep 1 is voor leden die een paar keer per jaar bijeen willen komen om casuïstiek te behandelen in het kader van intervisie en deskundigheidsbevordering.
Netwerkgroep 2 is voor leden die naast intervisie, deskundigheidsbevordering en behandeling van casussen ook daadwerkelijk ingezet willen worden voor het uitvoeren van beleidsbemiddelingen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de training?

Door de informatie die u voor aanvang van de training ontvangt, goed door te lezen. Indien gewenst is er een mogelijkheid om telefonisch te overleggen met een van de trainers.

Wat zijn de vooropleidingseisen en studievoorwaarden?

De training mediationvaardigheden is een vereiste.

Deze tweedaagse wordt gehouden vóór aanvang van de opleiding beleidsbemiddeling en kan naast de combinatie met de zesdaagse opleiding, ook separaat gevolgd worden!

Heb ik een laptop nodig?

Het is niet nodig een laptop mee te nemen naar de cursus.

Krijg ik een diploma na de opleiding?

Bij afronding van de cursus wordt een ondertekend certificaat uitgereikt. Met dit certificaat kunt u zich aansluiten bij het netwerk van Beleidsbemiddeling.

Hoeveel tijd gaat er in het huiswerk zitten?

De ervaring leert dat tijdens de opleiding ongeveer 15 tot 20 uur nodig is om steeds goed voorbereid op de cursusdagen te verschijnen.

Kan ik indien noodzakelijk de cursus tussentijds onderbreken en een volgende keer afmaken?

Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk is de cursus te onderbreken. In dat geval kan de opleiding in het voor/najaar aansluitend worden afgemaakt.

Data & Locaties

Beleidsmiddeling

Heeft u al eerder een Merlijn-opleiding gevolgd? Dan ontvangt u altijd 10% korting op ons gehele trainingsaanbod!

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven