Praktijkboek intervisie

ISBN 9789013112450

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. In dit boek laten de auteurs zien hoe dat in de praktijk werkt, en wat een geslaagde intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie.

De (meetbare) resultaten van een organisatie hangen voor een groot deel af van de kwaliteit van de werknemers. Voor hun professionele ontwikkeling is intervisie een onmisbaar instrument: het legt in relatief korte tijd onderliggende gedragspatronen bloot die in het werk een rol spelen, het confronteert deelnemers met leemtes in hun kennis en kunde, en het gaat in op — al dan niet terechte — aannames over hun professionele rol. Daardoor draagt intervisie niet alleen bij aan de vak inhoudelijke deskundigheid van de werknemer, maar verbetert het ook diens persoonlijk functioneren en de samenwerking met collega’s.

Deze tweede, herziene druk van het Praktijkboek Intervisie vormt een belangrijke aanvulling op de oorspronkelijke uitgave. Stapsgewijs worden 27 intervisiemethoden besproken die ieder op hun eigen manier kunnen bijdragen aan leren en verbeteren. De Methodeselectiewijzer geeft daarbij handvatten om voor elke situatie de juiste methodekeuze te maken. Ook komt de rol van de drijvende kracht achter de kwaliteit van intervisie, de facilitator, uitgebreid aan bod. Het praktijkboek biedt een groot aantal praktische aanknopingspunten om deze rol en de bijbehorende taken goed te vervullen. De auteurs zijn beiden actief als organisatieadviseur en facilitator en zijn lid van de werkgroep Intervisie van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Het Praktijkboek Intervisie is een initiatief dat in samenwerking met de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs is uitgewerkt.

De auteurs van Praktijkboek intervisie zijn:

  • Monique Bellersen
  • Inez Kohlmann

Dit boek behoort tot een van de leestips die Merlijn geeft wanneer je de training Intervisie volgt (dan wel intervisie voor Advocaten / Vfas leden).

Cover - Praktijkboek intervisie

Bestellen

Klik hier om het praktijkboek intervisie te bestellen

Bestel hier