Mediation in strafzaken

ISBN 9789012389396

Dit boek gaat over de praktische toepassing van mediation in strafzaken en de spelregels die dan nodig zijn.

Inhoud

Gekeken wordt hoe advocaten en andere betrokkenen bij de strafrechtspleging ermee kunnen omgaan. Er wordt inzicht gegeven in de theoretische grondslagen, het internationale kader en de toepassingspraktijken in andere landen. Ook de recente ervaringen met het toepassen van mediation in strafzaken en de betekenis van recente wetgeving in Nederland komen aan bod. De samenhang tussen mediation in strafzaken en andere vormen van conflicthantering die zijn gebaseerd op restorative justice en herstelrecht wordt overzichtelijk uitgewerkt.

Mediation in strafzaken heeft voordelen voor slachtoffers en daders. Emotioneel herstel, persoonlijke vergoeding van schade en
gedragsveranderingen zijn mogelijk. Ook vrienden en familieleden van slachtoffers en daders kunnen zich beter voelen door deelname aan deze vorm van mediation. Het gevoel van veiligheid van indirect betrokkenen – zoals omstanders of buurtbewoners – kan erdoor worden vergroot.

De auteurs Janny Dierx en Anneke van Hoek deden hun eerste ervaringen met mediation in strafzaken en herstelrecht op in respectievelijk Argentinië en Afrika. Janny Dierx is adviseur en mediator. Anneke van Hoek is criminologe en manager bij de stichting Restorative Justice Nederland.

John Blad is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Strafrecht en Criminologie). Stijn Hogenhuis is als mediator betrokken bij bemiddeling bij conflicten in de strafrechtelijke sfeer.

Suzanne Jansen werkt bij de Rechtbank Den Haag en specialiseerde zich als masterstudent rechten in de betekenis van
herstelrecht voor het jeugdstrafrecht.

De auteurs van Mediation in strafzaken zijn:

  • Suzanne Jansen
  • Stijn Hogenhuis
  • John Blad

Dit boek behoort tot de voorgeschreven literatuur gedurende de specialisatieopleiding Mediation in strafzaken

Cover - Mediation in strafzaken

Bestellen

Klik hier om het boek Mediation in strafzaken te bestellen

Bestel hier