Intervisie werkvormen

ISBN 9789058715364

Intervisie staat de laatste jaren veel in de belangstelling bij het bedrijfsleven, omdat het een effectieve methode blijkt voor deskundigheidsbevordering. Bovendien passen steeds meer bij- en nascholingstrajecten intervisie toe om deelnemers de lesstof te laten verwerken voor hun eigen werkpraktijk.

Intervisie wint enorm aan populariteit. Met deze waaier kunnen intervisiegroepen (en begeleiders daarvan) nieuwe, aantrekkelijke en dynamische werkvormen kiezen die intervisie tot een succes maken. De auteurs beschrijven vier soorten werkvormen: oplossingsgerichte, creatieve, activerende en reflectieve. Ervaring opdoen met deze nieuwe werkvormen betekent dat de intervisie-groep spannende leerervaringen meemaakt die iedere deelnemer kan gebruiken in zijn werk (bijvoorbeeld bij teams, opleiding, coaching of training).

De auteurs van Intervisie werkvormen zijn:

  • Jeroen Hendriksen
  • Jantine Huizing

Dit boek behoort tot een van de leestips die Merlijn geeft wanneer je de training Intervisie volgt (dan wel intervisie voor Advocaten / Vfas leden).

Cover - Intervisie werkvormen

Bestellen

Klik hier om het boek Intervisie werkvormen te bestellen

Bestel hier