Familierecht

ISBN 9789462904446

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet.

Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Ook komt het familieprocesrecht, dat geregeld is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aan de orde. Familierecht, een introductie, is bedoeld als een grondige inleiding in het personen- en familierecht voor studenten die een universitaire opleiding volgen. Naast de uiteenzetting van ieder onderwerp wordt ook aandacht besteed aan kenmerken en beginselen, belangrijke ontwikkelingen, het internationale kader en de verhouding tussen de deelgebieden. Ook is er ruimte voor een kritische reflectie op het bestaande recht.

Het boek staat onder redactie van twee hoogleraren familierecht en de auteurs zijn allen werkzaam in het universitaire onderwijs op het terrein van het personen- en familierecht.

De auteurs van Familierecht zijn:

  • W.M. Schrama
  • M.V. Antokolskaia

Dit boek valt onder de voorgeschreven literatuur tijdens de Specialisatieopleiding Familiemediation

Cover - Familierecht

Bestellen

Klik hier om het boek Familierecht te bestellen

Bestel hier