Clark | de heer P. Clark (PeteR)

PeteR Clark is Vertrouwenspersoon, klachtafhandelaar en adviseur medezeggenschap. Hij studeerde milieurecht en volgde nadien tal van opleidingen (ook op Nyenrode) als vertrouwenspersoon, mediator en medezeggenschapsadviseur.

Drive en ervaring
Zijn drive ligt in het luisteren naar mensen, het verbinden van mens en organisatie en op een gedegen klachtafhandeling. PeteR heeft langjarige ervaring als medezeggenschapsadviseur, mediator, vertrouwenspersoon, klachtafhandelaar en dat in vaak complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden.

Pasme, FLEX-AS en EKC
Pasme is opgericht in 2004 en helpt mensen en organisaties met raad en daad professioneel om te gaan met de voorliggende vragen. 
FLEX-AS is opgericht in 2013 en heeft een frisse kijk op medezeggenschap. Wij bieden advies en ondersteuning bij medezeggenschapsvraagstukken en -trajecten. Denk daarbij onder andere aan een reorganisaties, fusies, opzetten van een OR en verkiezingstrajecten. Onze visie is dat medezeggenschap gemakkelijk, oplossingsgericht, digitaal en kostenbesparend kan.
De Externe Klachtencommissie (EKC) is opgericht in 2016 en is een onafhankelijke commissie die ingeschakeld kan worden door medewerkers ingeval van een klacht op het gebied van ongewenste omgangsvormen. De leden van de Externe Klachtencommissie hebben ruime ervaring als vertrouwenspersoon en klachtenafhandelaar. De grootte en samenstelling van de commissie wordt samen met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van de complexiteit van de klacht.
Bij alle organisaties zet PeteR naast de benodigde opleiding ook zijn mediationvaardigheden in.
 
(Bestuurs)lidmaatschappen
PeteR is voorzitter van de Vereniging Mediators Noord-Holland (VMNH) en van de Werkgroep Externe Vertrouwenspersonen (van de LVVV), lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV), de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en deelnemer aan Vertrouwensmensen.

Publicaties en boeken
Publicaties, onder andere
Preventiemedewerker en pesten (Werk&Veiligheid, 2017) 
Preventiemedewerker en discriminatie (Werk&Veiligheid, 2017) 
Doorverwijzen naar Vertrouwenspersoon (Werk&Veiligheid, 2017)

Boeken, medeauteur van
Ondernemingsraad dummies (2016)
Tussen droom en werkelijkheid (2014)
Ondernemingsraad en vakbeweging (2009)