Haart | mevrouw H. de Haart (Hélène)

Hélène de Haart is na de Kopse Hof (mikojel opleiding) werkzaam geweest in verschillende functies bij welzijnsorganisaties, Centrum Vakopleiding (scholingspoot van Arbeidsvoorziening) en het Hoger Onderwijs. Een rode draad in haar werkleven is het begeleiden van mensen, zowel individueel als in groepsverband. Het proces van begeleiden naar coachen naar mediation was voor haar een logische stap.

Na het afronden van de Master of Business Administration (MBA) in 2007, heeft zij professionele trainingen gevolgd in mediation, met als specialisaties familie, echtscheiding enarbeidsmediation. In 2008 heeft ze een start gemaakt als zelfstandig professional, vooralsnog actief in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs actief, in 2009 volledig gericht op haar eigen mediationpraktijk. Ook heeft ze regelmatig getraind en doet dat nog steeds als de vraag zich voordoet. Sinds 2011 geeft ze les als gastdocent mediation in de minor Procesrecht bij de opleiding Bedrijfskunde MER (Hogeschool Rotterdam). In 2014 is ze gevraagd om toe te treden tot een klachtencommissie met als vraagstukken seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Per 1 november 2016 treedt ze aan als externe vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris voor medewerkers bij een ziekenhuis.

Haar persoonlijke motto is ‘levenslang leren’, en volgt regelmatig (verdiepings)trainingen. De laatste trainingen waren systemische interventies in mediation, familie-opstellingen en Deep Democracy.

Naast haar praktijk is Hélène de Haart maatschappelijk actief (geweest) in verschillende bestuursfuncties en is ze medeoprichter van een lokaal ondernemersnetwerk en een Broodfondsgroep in Rotterdam. Het laatste is een alternatieve oplossing voor een arbeidsongeschiktheidverzekering voor ondernemers. Ze is ook lid van de pilotgroep Het Nationale Gesprek(HNG), een initiatief van een groep mediators met als doel om bij te dragen aan versterking van de onderlinge verbondenheid in Nederland. M.a.w. het in gesprek brengen van burgers die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, het overbruggen van verschillen in denk- en leefwijze en daarmee begrip te kweken.