Wat? Alwéér vernieuwing medezeggenschap??

Het heeft de afgelopen jaren gegonsd van ideeën om de medezeggenschap in Nederland te vernieuwen. Het zou allemaal te log gaan, vertragend werken, leiden tot formalistische standpunten en houdingen van ondernemingsraden in het overleg met directies en uiteindelijk aanleiding geven tot een beroerde sfeer.