Specialisatieopleiding Familiemediation

Voor registratie bij de Raad van Rechtsbijstand als familiemediator dient u de 8-daagse opleiding tot familiemediator te volgen.


Geen trainingen gevonden
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN cat. 1a en 16 MfN cat. 2
De familie-/echtscheidingsmediator begeeft zich op het boeiende, maar ingewikkelde terrein waar zowel emoties als financiële/juridische aspecten een grote rol spelen. Deze gedegen opleiding behandelt beide aspecten: van rouwverwerking bij scheiding en hechtingsfasen bij kinderen tot vermogensverdelingen en alimentaties.
 • Kosten: € 2800
 • Accommodatiekosten: € 520,00
 • Lesmateriaal: € 60
 • BTW: nihil
Data15 nov 201820 nov 201804 dec 201820 dec 201810 jan 201922 jan 201924 jan 201929 jan 2019
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Geschikte training voor vakinhoudelijke MfN PE punten familiemediators - eis RvR
1-daagse   |    6 MfN cat. 2
In een scheiding is er zelden meteen overeenstemming over de verdeling van het vermogen. Verschillende vermogensbestanddelen dienen op hun eigen wijze te worden gewaardeerd en kunnen niet allemaal op dezelfde manier worden verdeeld. Met name financiële producten, inclusief pensioenen en leningen, verdienen extra aandacht.
 • Kosten: € 295
 • Accommodatiekosten: € 47,50
 • BTW: nihil
Data21 nov 2018
Locatie: Kasteel Montfoort nabij Utrecht (UTR)
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN cat. 1a en 16 MfN cat. 2
De familie-/echtscheidingsmediator begeeft zich op het boeiende, maar ingewikkelde terrein waar zowel emoties als financiële/juridische aspecten een grote rol spelen. Deze gedegen opleiding behandelt beide aspecten: van rouwverwerking bij scheiding en hechtingsfasen bij kinderen tot vermogensverdelingen en alimentaties.
 • Kosten: € 2800
 • Accommodatiekosten: € 540,00
 • Lesmateriaal: € 60
 • BTW: nihil
Data06 mrt 201914 mrt 201925 mrt 201904 apr 201911 apr 201920 mei 201927 mei 201920 jun 2019
Locatie: Kasteel Heeswijk nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) registratie
8-daagse   |    28 MfN cat. 1a en 16 MfN cat. 2
De familie-/echtscheidingsmediator begeeft zich op het boeiende, maar ingewikkelde terrein waar zowel emoties als financiële/juridische aspecten een grote rol spelen. Deze gedegen opleiding behandelt beide aspecten: van rouwverwerking bij scheiding en hechtingsfasen bij kinderen tot vermogensverdelingen en alimentaties.
 • Kosten: € 2800
 • Accommodatiekosten: € 460,00
 • Lesmateriaal: € 60
 • BTW: nihil
Data04 sep 201911 sep 201925 sep 201902 okt 201909 okt 201906 nov 201920 nov 201904 dec 2019

Specialisatieopleiding Familiemediation onderdeel Psycho/sociale aspecten en vaardigheden.

Specialisatieopleiding Familiemediation onderdeel Financiële en juridische aspecten.

Voor mediators die zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Ingeschreven zijn bij de RvR heeft natuurlijk veel voordelen, maar let op: er zijn ook voorwaarden aan verbonden. Zo wordt u geacht per jaar 10 opleidingspunten te behalen aan vakinhoudelijke trainingen op het terrein van familie mediation. Daarnaast moet u jaarlijks voldoende familiemediation zaken behandelen. De RvR kan daarover informatie inwinnen bij het MfN-bureau (Stichting Kwaliteit Mediators: uitvoerder en beheerder van het MfN-register).

Er wordt gekeken of aan elke bij de RVR ingeschreven mediator vijf familie mediation zaken zijn toegewezen, mediationtoevoegingen heet dat in het jargon. Mediators met minder dan vijf mediationtoevoegingen worden bevraagd naar eventuele andere betalende mediationzaken en naar hun opleidingspunten. Mediators die wel voldoen aan de “5 toevoegingen eis” worden steekproefsgewijs gecontroleerd op hun opleidingspunten.

Het is van belang dat u weet welke cursussen in aanmerking komen. De RvR stelt daar namelijk vooraarden aan.

Zo moet de cursus bij de Stichting Kwaliteit Mediators van de Mediatorsfederatie Nederland zijn opgegeven in het kader van het onderhouden van uw vakbekwaamheid (48 PE-punten per drie jaar). De cursussen zijn allen beoordeeld in categorie 1A dan wel categorie 2.

U kunt deze cursussen vinden in de opleidingskalender van het MfN-register. Ook in het cursusaanbod van Merlijn wordt altijd aangegeven hoeveel een cursus aan relevante punten oplevert.

Zie trainingsaanbod voor geregistreerd familiemediators Merlijn Groep:

Voorwaarden cursussen voor familiemediators:

De cursussen moeten uiteraard gaan over mediation op het terrein van Personen- en Familie. Dat kunnen  vakinhoudelijke cursussen zijn, waarin specifieke vaardigheden worden aangeleerd die van belang zijn voor mediations waarin Personen- en Familie(rechtelijke) aspecten spelen. Het kan ook gaan om meer theoretische (vakinhoudelijke) kennis zoals juridische aspecten bij een scheiding, of alimentatieberekeningen, huwelijksvermogensrecht , kortom de fiscale en financiële gevolgen van een scheiding. Maar ook cursussen die de psychologische (gedragswetenschappelijke) aspecten van een scheiding behandelen, komen in aanmerking: bijvoorbeeld over strijdende ouders en de rol van de kinderen in een scheidingsituatie.

Als u meer informatie wilt kunt u die vinden op de site van de RvR, www.rvr.org. Of telefonisch bij de afdeling inschrijven van de Raad via afdelinginschrijven@rvr.org. het nummer is 088 787 1000. Voor specifieke vragen over toevoegingen en  declaraties kunt u de mediationbeschikker van de Raad raadplegen.

Zie trainingsaanbod voor geregistreerd familiemediators Merlijn Groep: