Integraal conflictmanagement

Integraal conflictmanagement

Conflicten op het werk worden vaak gezien als ad hoc problemen die zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Integraal conflictmanagement biedt een visie op de efficiënte en effectieve aanpak van conflicten en ander gedoe in de organisatie waarbij het conflictpotentieel volledig wordt benut, vanaf de start van het conflictproces tot en met het leerproces van (ver) geëscaleerde conflicten.

Te behalen resultaten

 1. heeft kennis van de manier waarop conflicten zich in het algemeen ontwikkelen.
 2. kan conflicten en ongewenst gedrag signaleren en identificeren;
 3. heeft inzicht in de gangbare aanpak in organisaties;
 4. inzicht dat er naast hetgeen je ervaart andere invloeden meespelen in de dynamiek en interactie in en rond de organisatie;
 5. kennis van systemisch werken;
 6. het vermogen om systemen en de systemische werking in en rond de organisatie te identificeren;
 7. inzicht in de systemen waar de deelnemer zich in bevindt;
 8. heeft inzicht in wat een integraal conflictmanagementsysteem (ICM) inhoudt;
 9. kent de basisprincipes van een ICM;
 10. is in staat het ICM van de eigen organisatie te beoordelen en eventueel bij te stellen of een eigen ICM te ontwikkelen;
 11. heeft kennis van de kenmerken van verwaarloosde organisaties;
 12. heeft inzicht hoe pro-actief en re-actief ICM te implementeren in een organisatie waar al conflicten zijn.
Kosten
€1.000,-

BTW nihil

+ accommodatie v.a.€185,-

Voor een gedetailleerd kostenoverzicht vraagt u een vrijblijvende offerte aan.

Duur
2 Daagse

1 blok van 2 dagen

punten
24 PE, categorie 2

De opleiding

Integraal conflictmanagement

In de tweedaagse Integraal Conflictmanagement ontdek je het escalatieproces van conflicten, ontwikkel je een systemische kijk op processen, leer je hoe je een adequaat integraal conflictmanagementsysteem voor je eigen organisatie of die van je klanten kunt ontwikkelen. Aan de orde komen onderwerpen als: kijk op conflicten, systemisch werken, verwaarloosde organisaties en het bouwen van een integraal conflictmanagementsysteem.  

Studiebelasting: gemiddeld twee uur voorbereiding naast de vier dagdelen van de opleiding.

Docenten:

Programma

Dag 1 Ochtend: Conflicten. 

Leer- en vaardigheidsdoelen:

De deelnemer

– heeft kennis van de manier waarop conflicten zich in het algemeen 

ontwikkelen

– kan conflicten en ongewenst gedrag signaleren en identificeren

– heeft inzicht in de gangbare aanpak in organisaties

Globaal overzicht van dagdeel 1

Kennismaking

1. Welkom

2. Uitleg totaal programma en huishoudelijke mededelingen

3. Uitleg van dit dagdeel

4. Conflicten:

  a. Wat is een conflict?

  b. Hoe verloopt conflictescalatie?

  c. Kosten van conflict

5. Mogelijke hulptroepen gelinkt aan escalatietrap Glasl

6. Afronding en samenvatting van het dagdeel

Oefeningen

– Quick scan gewenst gedrag in de eigen organisatie (reader) 

– Quick scan conflictvriendelijkheid van de eigen organisatie (reader)

Dag 1 Middag: Systemisch werken

Leer- en vaardigheidsdoelen

De deelnemer heeft

– inzicht dat er naast hetgeen je ervaart andere invloeden meespelen in de 

dynamiek en interactie in en rond de organisatie;

– kennis van systemisch werken; 

– het vermogen om systemen en de systemische werking in en rond de 

organisatie te identificeren;

– inzicht in de systemen waar de deelnemer zich in bevindt.

Globaal overzicht van dagdeel 2

1. Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Even terugkijken naar dagdeel 1. Zijn er nog vragen?

3. Uitleg van dit dagdeel

4. Systemisch werken

  a. Wat is systemisch werken?

  b. De systemische principes

  c. Het geheugen van het systeem

5. Afsluiting

Dag 2 ochtend: Integraal conflictmanagement

Leer- en vaardigheidsdoelen

De deelnemer

– heeft inzicht in wat een integraal conflictmanagementsysteem (ICM) 

inhoudt;

– kent de basisprincipes van een ICM

– is in staat het ICM van de eigen organisatie te beoordelen en eventueel bij 

te stellen of een eigen ICM te ontwikkelen.

Globaal programma van dagdeel 3

1. Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Even terugkijken naar dagdeel 2. Zijn er nog vragen? 

3. Uitleg van dit dagdeel

4. Integraal conflictmanagement

  a. Wat is het? 

   b. Uitgangspunten

  c. Proactief en reactief conflictmanagement

5. Integraal conflictmanagementsysteem.

6. Afsluiting

Oefeningen 

– Hoe ziet het ICM van je eigen organisatie er uit? Wat kan anders/beter.

Dag 2 middag: Casus en integratie

Leer- en vaardigheidsdoelen

De deelnemer

– heeft kennis van de kenmerken van verwaarloosde organisaties

– heeft inzicht hoe proactief en reactief ICM te implementeren in een 

organisatie waar al conflicten zijn

Globaal programma deel 4

1. Welkom en huishoudelijke mededelingen

2. Even terugkijken naar dagdeel 3. Zijn er nog vragen? 

3. Uitleg van dit dagdeel

4. Uitleg verwaarloosde organisaties

  a. Wanneer is een organisatie verwaarloosd?

  b. Welke kenmerken heeft een verwaarloosde organisatie?

   c. Wat is het effect van integraal conflictmanagement? 

5. Casus

6. Nabespreking casus en afsluiting

Oefening

– Casus

Voor wie?

Integraal conflictmanagement wordt onder meer gevolgd door:

Iedereen in en rond de organisatie die te dealen heeft met conflicten van anderen, met name;

 • leidinggevenden,
 • HRM-ers,
 • OR-leden,
 • bedrijfsartsen,
 • mediators,
 • vertrouwenspersonen,
 • advocaten,
 • maatschappelijk werkers etc.

Veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in de OR, wat moet ik allemaal weten?

Om goed van start te kunnen gaan is het handig wanneer je op de hoogte bent van de bevoegdheden en faciliteiten van een ondernemingsraad. Het hebben van een visie op medezeggenschap en verdeling van taken en rollen geven daarbij een praktisch houvast. In een OR startcursus komen deze onderwerpen terug.

Welke 5 rechten vergeet je altijd als OR?

Als OR heb je recht op informatie, overleg, initiatief, advies en instemming. Met deze 5 rechten kun je invloed uitoefenen op het beleid van jouw organisatie. Behalve dat je wéét (kennis) wat die rechten inhouden is het ook belangrijk hóe (vaardigheid) je die rechten inzet. Zo kun je als OR optreden als sparring partner van de bestuurder.

Wat moet je met de vertrouwenspersoonproblematiek als OR?

De OR heeft instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de regeling die de positie van de vertrouwenspersoon beschrijft, inclusief de keuze voor de vertrouwenspersoon zelf. Belangrijk is dat de vertrouwenspersoon zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen en beschikt over de vereiste deskundigheid. Soms zie je dat de functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een medewerker van HR. Hoewel dat niet verboden is kan het de onafhankelijkheid van de functie wel nadelig beïnvloeden.

Wij willen graag getraind worden als OR maar hebben geen idee wat de mogelijkheden zijn?

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos: MMZ biedt oplossingen op maat. Voor beginnende én ervaren ondernemingsraden van 3 tot en met 21 leden. Thema’s die in onze trainingen steeds terugkeren zijn: invloed uitoefenen, conflictvaardigheid, communicatie actieban, relatie OR en bestuurder, visievorming, teambuilding, kennisbevordering (WOR, ARBO, financiën, pensioen) en effectief vergaderen. Samen met jou bepalen we het programma. De trainingen worden gegeven door ervaren MZ trainers met kennis van groepsdynamica.

Hoe richt je een OR op?

Heeft het bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is je werkgever verplicht een ondernemingsraad op te zetten. Je stelt een voorlopig reglement op waarin de werkwijze en de verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad is vastgelegd. Je kunt dit ook delegeren aan een zogenaamde voorbereidingscommissie. Deze commissie kan bestaan uit werknemers die al interesse hebben getoond in de OR. In het voorlopige reglement staat hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd. Indien in het bedrijf leden van vakbonden aanwezig zijn, kan de vakbond ook een kandidatenlijst indienen. Na de verkiezingen wordt de ondernemingsraad geïnstalleerd en het voorlopig reglement definitief vastgesteld. De zittingsduur van de ondernemingsraad is drie jaar, maar hier kan in het reglement van worden afgeweken.

Wat is het verschil tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een OR?

In een bedrijf van 10-50 werknemers is de ondernemer verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel dat wenst. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zo heeft de PVT slechts een beperkt advies- en instemmingsrecht, is er geen mogelijkheid van beroep tegen het besluit van de ondernemer en geldt er geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Een PVT kan met de ondernemer wel extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst.

Welke faciliteiten heeft een OR lid?

Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen (OR-werk=werk). Een OR-lid heeft ten minste recht op 60 uur per jaar voor het verrichten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad, buiten vergadertijd van de ondernemingsraad zelf en van de overlegvergadering om. Ook heeft een lid van de ondernemingsraad recht om ten minste 5 dagen scholing te ontvangen. Andere faciliteiten zijn het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten, computer, telefoon, secretariële ondersteuning of een ambtelijk secretaris

Data & Locaties

Integraal conflictmanagement

Kies een van de onderstaande data en locaties om u in te schrijven.

Kasteel Vanenburg

Kasteel Vanenburg

De naam Vaenborch, Vanenburg, wordt voor het eerst genoemd in 1389. Het betreft een kasteel van waaruit een leenman de landgoederen van een verder gelegen klooster beheerde. Het kasteel bestond al langer onder de naam: “gut tho Nulde”, het landgoed te Nulde. Het landgoed is in diverse handen geweest. In 1664 is het helemaal herbouwd. Een gedenksteen met het jaar 1665 is nog te vinden in het huidige landhuis. Dit stamt uit 1868. Het gebouw [...]
Lees meer

Inschrijven