Master of Conflict

Deze Master Class wordt onder meer gevolgd door:

  • Nieuwe instromers / aspirant conflictprofessionals met diepgaande en verreikende ambities
  • Mediators, conflictcoaches en andere professionals die zich beroepsmatig op topniveau als mediator/conflictcoach met conflicthantering en conflictbemiddeling bezig houden
  • Leidinggevenden en professionals, die regelmatig te maken hebben met conflicten en die deze op een effectieve wijze willen begeleiden

Beknopte informatie

Conflicten zijn een ‘normaal’ onderdeel van de dagelijkse omgang van mensen. Ze hebben goede en slechte kanten. De laatste als ze louter negatieve energie opleveren, mensen uit de slaap houden en levensgeluk en arbeidsproductiviteit aantasten.

Wanneer conflictpartijen er zelf niet op eigen kracht uitkomen, is het goed als de betrokken mensen daarin begeleid kunnen worden (A) incidenteel, door het inzetten van een mediator om een specifiek conflict op te lossen of (B) structureel, door de ondersteuning te zoeken van een conflictcoach voor het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag, gedrag waarmee conflicten op een volwassen manier kunnen worden benaderd en aangepakt.

Het gaat bij conflicten over het algemeen niet primair om de inhoudelijke kant van de zaak, maar om onderliggende patronen die de oorzaak van een probleemsituatie zijn. Wanneer de mediator / conflictcoach gesprekken op een goede manier kan begeleiden, worden partijen zich bewust van het eigen aandeel in het conflict en leren zij effectiever te handelen. Dit biedt mogelijkheden om op andere wijze met zowel het actuele conflict als met (toekomstige) problemen en spanningen om te gaan. Het belangrijkste voordeel van het volgen van de Masterclass is dat de deelnemer, door twee verschillende maar wel aan elkaar verwante professies gedurende een langere periode aan te leren, met zekerheid zowel een betere mediator zal worden als een betere conflictcoach.