Raad van Advies

Cammen | de heer drs. B.I.M. van der Cammen (Bart)

door

Interim manager, consultant en docent met ruime ervaring in het bedrijfsleven. Bart studeerde Theoretische Natuurkunde aan de RUG en (later) Bedrijfskunde aan de TUe. Na drie jaar research in de kernfysica (ZWO), stapte hij over naar het bedrijfsleven. Eerst als product manager en daarna als directeur Nederland bij Philips Healthcare en directeur Buitenverlichting bij Philips

Lees meer...

Zwieten | de heer prof. J. van Zwieten (Jan)

door

Jan van Zwieten is een zeer ervaren mediator, met name ook voor de rechtbank. Zijn specialisme komt vooral tot uiting in mediations met financiële aspecten, zoals bedrijfssplitsingen en fiscale problematiek. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend in mediations op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht en echtscheidingen. Hij is een ervaren opleider op het gebied van

Lees meer...

Riesmeijer | de heer dr J.H. Riesmeijer (Henk)

door

Emeritus Psycholoog en (rechtbank)mediator. Studeerde logistiek, pedagogiek en psychologie, postdoc aangevuld met recht en bedrijfswetenschap. Heeft diverse functies vervuld in de gezondheidszorg, het onderwijs, de hulpverlening en het bedrijfsleven. Vervulde daarnaast tal van maatschappelijke- en bestuurlijke functies. Coördineerde  SPA Consult, sinds 1980. Vindt dat hij het na 70 jaar wat rustiger aan mag doen, maar

Lees meer...

Bel | de heer ir. B.J. Bel (Bas)

door

Chemisch technoloog, bedrijfseconoom en ondernemer met ruime ervaring in de chemische industrie. Zijn carriere begonnen als research wetenschapper bij Unilever. Na diverse functies als proces engineer in verschillende chemische fabrieken overgestapt als technisch directeur bij de grootste chemicalien distributeur van Nederland. Introdiceerde zeer succesvol het “just in time” systeem in de chemische industrie, Met een

Lees meer...

Jeuken | de heer drs. J.H.P. Jeuken (Piet)

door

– Zelfstandig coach, trainer en mediator – Mediator sinds 2000 in bestuurs- en arbeidsconflicten, rechtbank en IMI mediator en secretaris Stichting Kwaliteit Mediators- SKM – Ervaren als manager, bestuurder en adviseur in bedrijfsleven (nationaal en internationaal), overheid en politiek( raadslid, wethouder, ambtenaar). – Begeleider van zelfstandige professionals, o.a. DGA’s van familiebedrijven in Nederland, medische professionals,

Lees meer...