Medezeggenschap Professionals

Zijp | mevrouw mr. drs. I.A. Zijp (Irene)

door

Irene Zijp is afgestudeerd in Bedrijfs-, Sociaal- en Economisch Recht en Sociale Wetenschappen. Sinds haar studietijd heeft zij in verschillende landen gewerkt voor onder andere Hagemeyer. Zij heeft in haar tijd in Australië ook bedrijven geadviseerd bij fusies en overnames. Zo ondersteunde zij een fusie van twee communicatie bedrijven met heel uiteenlopende culturen, die een jaar

Lees meer...

Rijsingen | de heer drs. G.W.F.J. van Rijsingen (Bruno)

door

Voor Bruno is medezeggenschap een wezenlijk onderdeel van elk samenwerkingsverband. Het ontstaat uit betrokkenheid en versterkt die. Het is de keerzijde van medeverantwoordelijkheid. Medezeggenschap kent vele vormen, formeel en informeel. Naarmate de belangen meer verschillen en de organisatie groter is, zijn afgesproken kaders belangrijker. De essentie blijft dat partijen vanuit eigen invalshoeken het beste voor

Lees meer...
Dhr. Hendrickx - Partner - Merlijn Groep

Hendrickx | de heer W.G.W.M Hendrickx (Wouter)

door

Wouter Hendrickx (1948) is mediator, onderhandelaar en contractbeoordelaar en gespecialiseerd in het helpen oplossen van zakelijke kwesties. Hij heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, in het bijzonder in IT gerelateerde projecten en medezeggenschapsactiviteiten. Hij is vooral actief in business en corporate mediation en arbeidsmediation. Een bijzondere specialiteit is begeleiding van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties en/of downsizing

Lees meer...
Dhr. Zonneveld - Partner - Merlijn Groep

Zonneveld | de heer C.M.H. Zonneveld (Koen)

door

Koen Zonneveld traint al meer dan 20 jaar VGWM-commissies en OR-en op het gebied van arbeids-omstandigheden, creatief denken, teambuilding en onderhandelen met de Bestuurder. Hij adviseerde als arbo ambassadeur in verschillende bedrijfstakken honderden bedrijven over veilig en gezond werken. Hij beoordeelt namens de vakbeweging branche-RI&E’s en arbocatalogi. Koen organiseert elk jaar voor Reed Business de

Lees meer...
Dhr. van Zijp - Partner - Merlijn Groep

Zijp | de heer R.M.J. van Zijp (Roy)

door

Roy van Zijp heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn afstuderen heeft Roy diverse uiteenlopende functies bekleed bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen.Roy ziet het als zijn belangrijkste taak om medezeggenschap in organisaties op de kaart te zetten en er voor te zorgen dat ondernemingsraden een wezenlijke bijdrage leveren.Daarbij gaat het er

Lees meer...