Medezeggenschap Professionals

Kelleter | de heer P. Kelleter (Peter)

door

Peter Kelleter studeerde Personeelsmanagement aan de Markendaal Academie in Breda en daarna Bedrijfskunde in Maastricht. Vervolgens heeft hij tal van opleidingen gevolgd op het vlak van Human Resources en arbeidsverhoudingen, communicatie en groepsdynamica waaronder de opleiding professionele communicatie bij Phoenix in Utrecht . Daarnaast is hij als MfN Register mediator actief, met name als mediator binnen

Lees meer...

Marselis | de heer mr R.W.M. Marselis (Rolf)

door

Mr. R.W.M. Marselis heeft langjarige ervaring als organisatieadviseur, trainer, facilitator en mediator. Hij studeerde bedrijfs- en arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden en volgde nadien tal van opleidingen als jurist, organisatieadviseur en mediator. Rolf is verbonden geweest aan verschillende gerenommeerde bureaus, waar hij naast zijn adviespraktijk leidinggevende functies vervulde.  Drive en ervaringZijn drive ligt in

Lees meer...

Boon | de heer drs J.V. Boon (Sjaak)

door

Sjaak Boon, 51 jaar, afgestudeerd in de Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht. Sjaak is sinds 1994 freelance trainer- en adviseur bij de Merlijngoep. Hij is mediator en coach. Hij heeft zich gespecialiseerd in team-ontwikkelingstrainingen. Hij is freelance docent communicatie- vaardigheden op de Erasmus universiteit. Ook verzorgt hij de trainingen conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast voert hij medezeggenschaptrainingen uit

Lees meer...

Rijsingen | de heer drs. G.W.F.J. van Rijsingen (Bruno)

door

Voor Bruno is medezeggenschap een wezenlijk onderdeel van elk samenwerkingsverband. Het ontstaat uit betrokkenheid en versterkt die. Het is de keerzijde van medeverantwoordelijkheid. Medezeggenschap kent vele vormen, formeel en informeel. Naarmate de belangen meer verschillen en de organisatie groter is, zijn afgesproken kaders belangrijker. De essentie blijft dat partijen vanuit eigen invalshoeken het beste voor

Lees meer...
Dhr. Hendrickx - Partner - Merlijn Groep

Hendrickx | de heer W.G.W.M Hendrickx (Wouter)

door

Wouter Hendrickx (1948) is mediator, onderhandelaar en contractbeoordelaar en gespecialiseerd in het helpen oplossen van zakelijke kwesties. Hij heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, in het bijzonder in IT gerelateerde projecten en medezeggenschapsactiviteiten.Hij is vooral actief in business en corporate mediation en arbeidsmediation.Een bijzondere specialiteit is begeleiding van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties en/of downsizing van de

Lees meer...