Externe vertrouwenspersoon

Willems | mevrouw P.P.H. Willems (Pauline)

door

Pauline Willems (1967) heeft als mediator ruime ervaring opgedaan op het gebied van zakelijke conflicten (arbeid, bestuur, OR en Medezeggenschap, ambtenaren, business, scholen en zorg) en conflicten binnen teams/groepen.Pauline is inzetbaar als mediator, conflictregisseur en onderhandelingsbegeleider in Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Limburg en Midden Nederland. AchtergrondPauline volgde de opleiding HBO Personeelsmanagement. Als personeelsmanager is zij werkzaam geweest

Lees meer...

Deugd | de heer A. de Deugd (Arie)

door

De menselijke en sociale kant binnen organisaties heb ik naast mijn ontwikkeling als financial controller altijd belangrijk gevonden. Begin 2016 resulteerde dit in een functie als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen én Integriteit. Eerst was dit intern later trad ik ook op als externe vertrouwenspersoon. ErvaringVanaf 1975 heb ik in diverse functies binnen de accountancy, als

Lees meer...

Vluggen | mevrouw M.J.A. Vluggen (Agnes)

door

Ik ben werkzaam geweest als personeelsfunctionaris en tot 2000 als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad bij een grafisch concern. Daarna heb ik de functie van ambtelijk secretaris voortgezet bij het Openbaar Ministerie en een rechterlijke organisatie.  Naast mijn werk heb ik gestudeerd en onder andere de opleidingen arbeidsmarktpolitiek/ personeelsbeleid en  HBO-Rechten met succes afgerond. Aan

Lees meer...

Dijkstra | de heer G. Dijkstra (Gerard)

door

Gerard Dijkstra is sinds 2004 fulltime werkzaam als geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Deze functie vervult hij bij profit en non profit organisaties. De opdrachtgevers bevinden zich onder meer in productiebedrijven, dienstverlening,  financiële sector en IT’; ook in non profit, ziekenhuizen,  zorg- en welzijnssector, kinderopvang, woningcorporaties en gemeentelijke overheid. Momenteel is hij actief voor ongeveer

Lees meer...

Meursing | mevrouw drs. M.P. Meursing (Pauline)

door

Pauline studeerde pedagogische- en andragogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde tal van post-doctorale opleidingen, trainingen en cursussen als teamcoach, consultant, adviseur, individueel begeleider en vertrouwenspersoon. Motivatie en ervaring Mensen werkelijk met elkaar in verbinding brengen, daarbij elkaars kwaliteiten en talenten zien opbloeien, en steeds meer begrip en inzicht in het eigen en elkaars

Lees meer...