Bedrijfsmaatschappelijk werker

Leen | mevrouw mr M.T.N. van der Leen (Marieke)

door

Mr Marieke T.N. van der Leen is na haar studie aan de Hogere Hotelschool te Den Haag in 1991 naar Amsterdam verhuisd om daar Rechtsgeleerdheid te gaan studeren. Al tijdens haar rechtenstudie bleek haar interesse meer uit te gaan naar rechtsantropologie en filosofie dan de formele kanten van het recht. De interesse in mens en

Lees meer...
Kim van den Heuvel - Partner - Merlijn Groep

Heuvel | mevrouw K. Van den Heuvel (Kim)

door

Kim van den Heuvel studeerde Small Business Management en deed werkervaring op bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profitsector. Begonnen op de werkvloer en door inzet en ambitie doorgegroeid naar management en directiefuncties. De combinatie van beide ervaringen (de rol van ondergeschikte evenals de posities van leidinggevende) maken dat Kim begrijpt hoe problemen

Lees meer...
Dhr. Letschert - Partner - Merlijn Groep

Letschert | de heer H. Letschert (Henk)

door

Ik studeerde Politieke wetenschappen in Amsterdam en Göttingen (Duitsland) en volgde daarna een reeks van opleidingen en cursussen, waaronder de opleiding tot Mediator. Mijn motieven en ervaringMijn motief om voor het vak van mediator te kiezen komt voort uit mijn vaste overtuiging, dat samenwerking en verbondenheid tussen mensen per definitie meer bijdragen aan een “gezonde

Lees meer...
Deliana vd Meer - Partner - Merlijn Groep

Meer | mevrouw drs. D. van der Meer (Deliana)

door

Ik coach, bemiddel en bied advies bij conflicten, zowel in de werk- als de relatiesfeer. Ook heb ik ruim 5 jaar, vrijwillig, bemiddeld bij, soms zeer emotionele, burenruzies. Van huis uit ben ik psycholoog. Lange tijd werkte ik in het P&O-veld als staf/beleidsmedewerker, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Ik heb gezien wat voor stress

Lees meer...
Arineke Elsenaar

Elsenaar | mevrouw drs A.B.C. Elsenaar (Arineke)

door

Drs. Arineke B.C. Elsenaar (1955) is andragoog, registermediator en ondernemer. Het zorgvuldig omgaan met meningsverschillen zonder dat het tot escalaties hoeft te leiden is voor haar een belangrijk thema en jarenlang een bron van onderzoek.Dit heeft onder andere geresulteerd in de ontwikkeling van een methode, de 4 O’s, die zij weergeeft in haar boek Hoofdpijndossiers Weg

Lees meer...