Bedrijfsmaatschappelijk werker

Leen | mevrouw mr M.T.N. van der Leen (Marieke)

door

Mr Marieke T.N. van der Leen is na haar studie aan de Hogere Hotelschool te Den Haag in 1991 naar Amsterdam verhuisd om daar Rechtsgeleerdheid te gaan studeren. Al tijdens haar rechtenstudie bleek haar interesse meer uit te gaan naar rechtsantropologie en filosofie dan de formele kanten van het recht. De interesse in mens en

Lees meer...
Kim van den Heuvel - Partner - Merlijn Groep

Heuvel | mevrouw K. Van den Heuvel (Kim)

door

Kim van den Heuvel studeerde Small Business Management en deed werkervaring op bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profitsector. Begonnen op de werkvloer en door inzet en ambitie doorgegroeid naar management en directiefuncties. De combinatie van beide ervaringen (de rol van ondergeschikte evenals de posities van leidinggevende) maken dat Kim begrijpt hoe problemen

Lees meer...
Arineke Elsenaar

Elsenaar | mevrouw drs A.B.C. Elsenaar (Arineke)

door

Drs. Arineke B.C. Elsenaar (1955) is andragoog, registermediator en ondernemer. Het zorgvuldig omgaan met meningsverschillen zonder dat het tot escalaties hoeft te leiden is voor haar een belangrijk thema en jarenlang een bron van onderzoek.Dit heeft onder andere geresulteerd in de ontwikkeling van een methode, de 4 O’s, die zij weergeeft in haar boek Hoofdpijndossiers Weg

Lees meer...
Mevr. Slagter - Partner - Merlijn Groep

Slagter | mevrouw drs M. Slagter (Martian)

door

Martian Slagter heeft als coach tal van organisatie processen begeleid zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Zo is ze betrokken geweest bij het tot stand brengen van innovaties in verschillende bedrijven. Ze heeft vastgelopen teams weer op gang gekregen en conflicten om kunnen zetten in productieve energie. Verder heeft ze leidinggevenden begeleid zowel

Lees meer...
Dhr. Vonk - Trainer - Merlijn Groep

Vonk | de heer drs G.J.M. Vonk (Gerard)

door

Gerard J.M. Vonk (1954) is 20 jaar werkzaam als trainer, coach en adviseur. Een van zijn belangrijkste werkterreinen is medezeggenschap, als trainer voor ondernemingsraden werkt hij samen met Merlijn Medezeggenschap. Daarnaast heeft Gerard een eigen bedrijf (VONK&VLAM) waarbinnen hij zich vooral bezighoudt met teamontwikkeling, creativiteitsontwikkeling en cultuur- en verandertrajecten van organisaties. Hij traint een breed

Lees meer...