WOR

De wet op de ondernemingsraden regelt in Nederland de medezeggenschap. Hier is heel veel informatie te vinden over medezeggenschap, die u overigens voor een deel ook terugvindt onder de tag: OR.