WOR

De wet op de ondernemingsraden regelt in Nederland de medezeggenschap. Hier is heel veel informatie te vinden over medezeggenschap, die u overigens voor een deel ook terugvindt onder de tag: OR.

De OR en Missie / Visie

Een missie en een visie geven het bedrijf richting op langere termijn. Tijdens de 2 jaarlijkse besprekingen conform art 24 WOR, algemene besprekingen, zal het bedrijf zijn plannen voor de komende 6 maanden tot een jaar uitstallen aan de ondernemingsraad.

Lees meer...
Brief - Blog - Merlijn Groep

OR, Maak gebruik van uw bevoegdheden!

Het kabinet onderschrijft de visie dat de huidige wet voldoende basis biedt voor de medezeggenschap. En het kabinet ziet ook dat er punten voor verbetering zijn. Aldus de brief die minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2009 publiceerde.

Lees meer...