OR

De deskundige professionals van Merlijn ontplooien heel veel activiteiten ten behoeve van medezeggenschap. Dat is duidelijk terug te vinden in de grote hoeveelheid blogs over dit onderwerp.

Brief - Blog - Merlijn Groep

OR, Maak gebruik van uw bevoegdheden!

Het kabinet onderschrijft de visie dat de huidige wet voldoende basis biedt voor de medezeggenschap. En het kabinet ziet ook dat er punten voor verbetering zijn. Aldus de brief die minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2009 publiceerde.

Lees meer...