klokkenluidersregeling

Integriteit, ethische standaarden; speelt dat ook bij ons, in onze organisatie? Onethisch, onacceptabel of ronduit crimineel handelen kan overal voor komen. Laten we ons daar bewust van zijn en ons er op voorbereiden.

Klokkenluidersregeling 7 stappen voor OR

Een regeling voor klokkenluiders, 7 acties voor de OR.

We horen al jaren over de zogenaamde “klokkenluiders”, mensen die misstanden binnen hun organisatie naar buiten brengen. Het kan dan gaan om malversaties, gevaren voor de volksgezondheid, voor de veiligheid of het milieu, (dreigende) schendingen van wet- en regelgeving, misleiding van justitie of van de overheid of van het publiek of (dreigende) verspilling van overheidsgeld.

Lees meer...
Klokkenluidersregeling: wat kan de OR er mee? - Blog - Merlijn Groep

Klokkenluidersregeling: wat kan de OR er mee?

Voorbeelden uit het recente verleden (Bos, Buitener, Gottlieb) hebben de noodzaak van wettelijke regelingen en afspraken rondom deze groep werknemers maar al te zeer aangetoond. Transparancy International heeft Nederland onlangs publiekelijk in de hoek van landen geplaatst die op dit terrein hoegenaamd niets hadden geregeld.

Lees meer...