Geheimhouding

Enige artikelen over privacy wetgeving en de psychische druk die opgelegde geheimhouding met zich mee kan brengen.

Scriptie-In vol vertrouwen vertellen-Merlijn Groep

In vol vertrouwen vertellen

Afgelopen maanden is Cherrys Hansen druk bezig geweest met haar afstudeeronderzoek bij Merlijn Groep. Gedurende deze periode heeft zij onderzoek verricht naar privacywetgeving in relatie tot de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon.

Lees meer...