CAO

Onder deze kop vindt u tal van voor een OR essentiële onderwerpen; van vaderschapsverlof tot de nieuwe wegen die een OR zal moeten inslaan om te overleven.

Brief - Blog - Merlijn Groep

OR, Maak gebruik van uw bevoegdheden!

Het kabinet onderschrijft de visie dat de huidige wet voldoende basis biedt voor de medezeggenschap. En het kabinet ziet ook dat er punten voor verbetering zijn. Aldus de brief die minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2009 publiceerde.

Lees meer...