achterban

Hier vinden OR-leden tips en ervaringen om de relatie met de achterban te versterken.

Brief - Blog - Merlijn Groep

OR, Maak gebruik van uw bevoegdheden!

Het kabinet onderschrijft de visie dat de huidige wet voldoende basis biedt voor de medezeggenschap. En het kabinet ziet ook dat er punten voor verbetering zijn. Aldus de brief die minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2009 publiceerde.

Lees meer...