achterban

Hier vinden OR-leden tips en ervaringen om de relatie met de achterban te versterken.

Externe deskundigen - Blog - Merlijn Groep

Externe deskundigen: mogen we die eigenlijk wel raadplegen?

Hoe vanzelfsprekend deze vraag ook mag klinken, hij komt elke keer terug. Formeel is dit voor ondernemingsraden geregeld in artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar of dit een afdoende antwoord is, is een andere vraag. Er zijn beslist andere argumenten te bedenken om externe deskundigen te raadplegen.

Lees meer...
Een nieuwe bestuurder - Blog - Merlijn Groep

Een nieuwe bestuurder

Uw bestuurder gaat de organisatie verlaten en wordt opgevolgd door een nieuwe bestuurder. In de WOR art 30, advies benoeming of ontslag van een bestuurder staat uw rol als OR beschreven. Welke tips kunnen wij u geven:

Lees meer...
Klokkenluidersregeling: wat kan de OR er mee? - Blog - Merlijn Groep

Klokkenluidersregeling: wat kan de OR er mee?

Voorbeelden uit het recente verleden (Bos, Buitener, Gottlieb) hebben de noodzaak van wettelijke regelingen en afspraken rondom deze groep werknemers maar al te zeer aangetoond. Transparancy International heeft Nederland onlangs publiekelijk in de hoek van landen geplaatst die op dit terrein hoegenaamd niets hadden geregeld.

Lees meer...
OR Spring - Blog - Merlijn Groep

Update van vandaag:

Merlijn is vandaag te vinden op OR Spring. Hét vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan.

Lees meer...