achterban

Hier vinden OR-leden tips en ervaringen om de relatie met de achterban te versterken.

Tendensen in de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Dat de RI&E het belangrijkste periodieke meetinstrument is binnen bedrijven of instellingen om de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) van mens en bedrijf te meten, is al langer bekend. Dat de RI&E’s meegroeien in maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen, is iets wat misschien minder bekend is. Twee tendensen springen in het oog.

Lees meer...
Zin of onzin - Blog - Merlijn Groep

Het OR jaarverslag: zin? Of onzin?

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat OR-en het schrijven van een eigen jaarverslag nogal eens vergeten of uitstellen. Als reden hoor ik vaak dat het veel werk is, vooral voor de secretaris die dan kennelijk de klos is (of dat zo moet zijn, is nog maar zeer de vraag). Strikt genomen heeft de OR geen keuze om wel of niet een eigen jaarverslag te schrijven.

Lees meer...
Klokkenluidersregeling 7 stappen voor OR

Een regeling voor klokkenluiders, 7 acties voor de OR.

We horen al jaren over de zogenaamde “klokkenluiders”, mensen die misstanden binnen hun organisatie naar buiten brengen. Het kan dan gaan om malversaties, gevaren voor de volksgezondheid, voor de veiligheid of het milieu, (dreigende) schendingen van wet- en regelgeving, misleiding van justitie of van de overheid of van het publiek of (dreigende) verspilling van overheidsgeld.

Lees meer...
OR en mediation - Blog - Merlijn Groep

OR en mediation: wat kan de medezeggenschap er mee?

Vragen stellen kunnen we allemaal. Maar wanneer stel je nu de juiste vraag? Met het inmiddels uitgekauwde BOB-model (Beeld-Oordeel-Besluit) kan een OR beslist middels LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) een trip maken. Maar omdat bij OR-en de twijfels over deze methodiek vaak terugkomen, is de vraag wel gerechtvaardigd hoe één en ander écht effectief is.

Lees meer...