Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies

De directie van de Merlijn Advies Groep (MAG) wordt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden bijgestaan door een Raad van Advies onder het voorzitterschap van Piet Jeuken. De raad werkt conform het in overleg met de directie totstandgekomen Reglement.

de heer ir. B.J. Bel (Bas)

Ameroever 57,
Lage Zwaluwe,
Netherlands

de heer drs. B.I.M. van der Cammen (Bart)

Emmastraat 26,
Helmond,
Netherlands

Nicole van Gelder - Partner - Merlijn Groep

mevrouw N. Van Gelder (Nicole)

de heer drs. J.H.P. Jeuken (Piet)

Generaal Dempseylaan 2,
Helmond,
Netherlands

de heer N. Pilaar (Niels)

Sint Gerardusplein 5,
Eindhoven,
Netherlands

de heer dr J.H. Riesmeijer (Henk)

Kerkpad Zuidzijde 33,
Soest,
Netherlands

de heer prof. J. van Zwieten (Jan)