Lijst van mogelijke onderwerpen

 Provocatieve mediation
Bij heftige gevoelens en onwrikbare standpunten kan provoceren helpen. Je moet dan wel heel goed weten, hoe je dat doet. In deze training leert u de relevante technieken hiervoor.

✔ Mindfulness in mediation
Naast toepassing als “medicatie” bij stress klachten blijkt mindfulness bij mediation zeer bruikbaar. Naast enige theorie over het begrip is er veel ruimte voor oefening.

✔ Systeemtheorie als basis voor mediation
U leert hoe u, vanuit de systeemtheorie, partijen kunt helpen inzicht te krijgen in hun systeem en dat daardoor weer in balans te brengen.

✔ Mediation en familieopstelling
Verstoorde familiebanden kunnen tot ernstige problemen leiden. Het maken van opstellingen is een techniek die verheldering brengt in de eigen positie binnen het familieverband.

✔ Narratieve mediation
Ieder mens creëert als het ware zijn eigen werkelijkheid. In conflicten kan de mediator ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert.

✔ Masterclass transformatieve mediation
Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

✔ Mediation en Neurolinguïstisch programmeren
Bij NLP gaat het in wezen om de relatie tussen taal en beleving. Deze training geeft een uitgebreide introductie in de wereld van NLP, voldoende om zelf te kunnen toepassen.

✔ Online mediation
De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

✔ Mediation als creatief proces
Mensen denken en associëren lineair. De focus in de workshop ligt op technieken die dit patroon doorbreken waardoor geheel nieuwe opties bedacht en doorontwikkeld kunnen worden. Kortom creatief divergeren en convergeren.