Lijst van mogelijke onderwerpen

✔ Online mediation
De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan.

✔ Merlijn leergang arbeidsmediation
Deze Leergang geeft u kennis en inzicht in de wereld van het arbeidsconflict en van alle relevante aspecten. Voor ieder onderwerp specialisten die u er vertrouwd mee maken.

✔ Specialisatieopleiding familiemediation
Bij familie kwesties spelen, naast veel emotie, zaken die specifieke kennis vereisen. Denk bijvoorbeeld aan: vermogensrecht, erfrecht, alimentatie en pensioenrecht.

Mediation met de overheid als partij
Mediation met een overheid als partij vereist specifieke kennis en inzicht, met name door de regelgeving(WOB, abbb), door interne procedures en politieke aspecten.

✔ Masterclass transformatieve mediation
Het gaat in deze aanpak om de transformatie van communicatie die destructief is geworden. Een omkering van de bekende escalatieladder van Glasl.

✔ Merlijn leergang mediation in strafzaken
Diverse rechtbanken experimenteren met mogelijkheden van mediation op dit terrein. De  Hoge Raad stimuleert dat en de MfN rekent Mediation in strafzaken tot haar aandachtsgebied.