Lijst van mogelijke onderwerpen

✔ Van standpunten naar belangen
Inzicht in de belangen van partijen is de sleutel voor succes in iedere mediation. De training levert een werkbare definitie van belangen en de bijbehorende vraagtechnieken.

✔ Omgaan met emoties en weerstanden
Conflicten bestaan niet zonder emoties. De uiting van emoties hangt samen met gedragsstijlen en persoonlijkheidstypen. We leren hier om die te herkennen.

✔ Mediation en circulaire vraagtechnieken
Bij circulaire vraagtechnieken praat de interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Hiermee kunnen negatieve interactiepatronen worden gestopt.

✔ Macht en onmacht in mediations
Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een mediation. De mediator zal moeten leren dan toch een goede balans te vinden.

✔ Attitude: gebruik de kracht van het hier en nu
Focus op aansluiten bij partijen op basis van informatie van het moment in het hier en nu. Je eigen referentiekader loslaten en partijen laten werken en ontdekken middels het stellen van series korte primaire vragen.

✔ Adequaat gebruik van metaforen in de mediation
Middels metaforen verleidt  u partijen om andere hersenbronnen aan te boren. De verandering van perspectieven helpt mensen om in beweging te komen en met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan.