Lijst van mogelijke onderwerpen

✔  Mediation en geweldloze communicatie
De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardigen te laten communiceren. Verbaal of non-verbaal geweld van partijen moet hij effectief kunnen bestrijden.

 Omgaan met cultuurverschillen in mediation
Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond. Daar besteden we in deze training aandacht aan.