Lijst van mogelijke onderwerpen

✔ Managen van conflicten op de werkplek
Elke organisatie krijgt met conflicten te maken met vaak ingrijpende effecten en grote financiële consequenties. Bijtijds conflictvaardig ingrijpen is noodzaak.

✔ Mediation en verandermanagement
In deze training wordt geleerd belangentegenstellingen en conflicten tussen stakeholders om te buigen in effectieve samenwerkingsvormen, waarmee veel meer bereikt wordt.

✔ Opleiding tot conflictcoach
De Het bijtijds inzetten van de conflictcoach voorkomt escalaties en leert mensen ook op langere termijn conflicten zelf op te lossen.

✔ Mediation instrument voor conflicten
De ‘organisatie-interne’ mediator krijgt te maken met problemen rond vertrouwelijkheid en organisatie beleid. Hoe ga je daar mee om?

Mediation en Arbeidsconflicten
De mediator die actief is of dat wil zijn op dit aandachtsgebied moet beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht en van juridische aspecten bij ontslag en ziekte.

✔ Achter de schermen van het arbeidsconflict
Kennis workshop; diverse praktijkdocenten (arts, UWV, kantonrechter, advocaat etc) doceren vanuit hun professionele  invalshoeken en u bent in de gelegenheid om vragen te stellen hoe het nu echt werkt in de praktijk.

✔ Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk
De  in deze workshop te leren toekomstgerichte methode om vertrouwen te herstellen, is ontleend aan organizational behavior management van Aubrey Daniëls,