Trainingen voor mediators - 1 op 1 tot bundel - Spedialisaties

Lijst van mogelijke onderwerpen

door

✔ Online mediation De workshop geeft inzicht in wat Online Dispute Resolution (ODR) voor de mediator en voor zijn cliënten kan betekenen en hoe hier optimaal wijze mee om te gaan. ✔ Merlijn leergang arbeidsmediation Deze Leergang geeft u kennis en inzicht in de wereld van het arbeidsconflict en van alle relevante aspecten. Voor ieder onderwerp specialisten

Lees meer...
Trainingen voor mediators - 1 op 1 tot bundel - Bijzondere cliënten

Lijst van mogelijke onderwerpen

door

✔  Mediation en geweldloze communicatie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardigen te laten communiceren. Verbaal of non-verbaal geweld van partijen moet hij effectief kunnen bestrijden. ✔ Omgaan met cultuurverschillen in mediation Culturen verschillen van elkaar. Mensen kijken naar de werkelijkheid door de bril van hun eigen culturele achtergrond. Daar besteden we in deze training aandacht

Lees meer...
Trainingen voor mediators - 1 op 1 tot bundel - Business

Lijst van mogelijke onderwerpen

door

✔  Mediator in de markt; ondernemen met hart en ziel Je wilt als zelfstandig mediator verder. Hoe ga je jezelf profileren? Hoe benader je de mediation markt? Dit zijn de vragen in deze training. Ondernemerschap kun je leren! ✔ Merlijn Masters businessmediation Rechtbanken willen business mediation een grotere rol geven. De mediator is dan meer de

Lees meer...
Trainingen voor mediators - 1 op 1 tot bundel - De mediator zelf

Lijst van mogelijke onderwerpen

door

✔ Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Deze training richt zich op het strategisch inzetten van vaardigheden op basis van het positioneel en het principieel ( Harvard ) onderhandelingsmodel. ✔ Mediation en breinvoorkeuren U verkrijgt een grondig inzicht in de vier kwadranten en 8 dimensies van de hersenen, hoe je breinvoorkeuren analyseert en welke interventietechnieken adequaat zijn. ✔ Humor

Lees meer...
Trainingen voor mediators - 1 op 1 tot bundel - Visie op fasering

Lijst van mogelijke onderwerpen

door

✔ Provocatieve mediation Bij heftige gevoelens en onwrikbare standpunten kan provoceren helpen. Je moet dan wel heel goed weten, hoe je dat doet. In deze training leert u de relevante technieken hiervoor. ✔ Mindfulness in mediation Naast toepassing als “medicatie” bij stress klachten blijkt mindfulness bij mediation zeer bruikbaar. Naast enige theorie over het begrip is er

Lees meer...