Terpstra | mevrouw M. Terpstra (Magda)

Magda Terpstra is sinds 1998 actief betrokken bij medezeggenschap. Medezeggenschap betekent in haar ogen ook letterlijk; mede – zeggenschap.
Invloed uitoefenen op het voorgenomen beleid is voor een OR onontbeerlijk om zijn werk goed uit te voeren. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de medezeggenschap en de bestuurder. In principe een conflictgevoelige relatie. Haar kracht ligt juist hier, in het vermogen, om niet alleen om te gaan met conflicten, maar ze om te buigen in vruchtbare vormen van samenwerking.

Naast het geven en ontwikkelen van maatwerktrainingen met name voor overheden ontwerpt Magda “modules” voor de “leergang Medezeggenschap”. Dit is het open inschrijvingsaanbod voor medezeggenschap van Merlijn.
Als ambtelijk secretaris heeft Magda jarenlang ervaring opgedaan bij ondernemingsraden in de Faciliterende Diensten, Retail en ICT branches. Ze is nauw betrokken geweest bij reorganisaties, overnames/fusies en sluitingen. Ook de opkomende marktwerking, internationalisering, offshoring en de gevolgen voor medezeggenschap van deze ontwikkelingen zijn thema’s waar ze in thuis is.

Daarnaast heeft zij drie jaar intervisie gegeven aan ambtelijk secretarissen in de regio Hilversum en in 2007 haar mediation opleiding afgerond. Magda is werkzaam als zelfstandig ondernemer (MT Training en Advies) en praktijk mediator in de jeugdhulpverlening.

Hebt u vragen, of wilt u vrijblijvend nader kennis maken, dan kunt u Magda bereiken via 06 – 20 33 77 48 of via info@merlijnmedezeggenschap.nl

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Magda Terpstra

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen